Raamatun julmuuksia ja ristiriitoja

Jeesuksen mukaan Vanhan testamentin julmat lait pätevät yhä täydellisesti, ja hän itsekin esittää äärimmäisen julmia määräyksiä. Lisäksi jopa oppimme ydinkohdat on esitetty Raamatussa erittäin ristiriitaisin tavoin.

Useimmat meistä tuntevat Raamatun sisällön ja opetukset mm. hyvin koulujen uskonnontunneilta – vai tuntevatko? Tässä artikkelissa käydään läpi Raamatun keskeisiä kohtia, jotka osoittavat Jeesuksen sanat ja yleensäkin oppimme ydinkohdat ristiriitaisiksi ja Raamatun ja Jeesuksen ohjeet usein julmiksi, väkivaltaisiksi, seksistisiksi tms. Tietysti Raamattua on etenkin viime aikoina usein tulkittu liberaalisti – suvaitsevasti ja väkivallanvastaisesti – joskin se vaatii eräiden kohtien unohtamista, myös Uudesta testamentista. Lisäksi Jeesus itse sanoi monessa Raamatun kohdassa Vanhankin testamentin lain pätevän kirjaintakaan muuttamatta maailman loppuun asti, toisissa vastakkaista. Tietysti vaikkapa Koraanin eettisyydestä voi esittää vastaavaa kritiikkiä.

Raamattu on kirjoitettu vasta Jeesuksen kuoleman jälkeen, Johanneksen evankeliumi arviolta 70 vuotta myöhemmin. Raamatuntutkijoiden keskuudessa usein arvioidaan, että viitisen prosenttia Raamatun tekstistä pitää historiallisesti paikkansa, loput on keksittyä.

Raamatun julmia käskyjä ja ristiriitaisia tietoja

Tässä osiossa esitetyt kohdat on suurimmaksi osaksi poimittu vapaa-ajattelijoiden sivulta Raamatun ristiriidat, joka perustuu Thomas Mannfred Carlssonin tekstiin.

Alla on muutaman keskeistä esimerkkiä siitä, miten kristinuskon ydinkohtienkin suhteen Raamattu on täysin ristiriitainen.

Kuka pääsee taivaaseen?
Mark. 16:16 Hän sanoo, että ketkä uskovat ja kastetaan, pelastuvat, muut tuomitaan kadotukseen.
Room. (Paavali) 3:28 "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja."
Room. (Paavali) 10:13 "Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."
Matt. 7:21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."
Efes. (Paavali) 1:4-5, 11 Jumala on ennalta määrännyt meidät taivaaseen tai helvettiin. Mitkään ajatuksemme, sanamme tai tekomme eivät vaikuta tähän.
"5. edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, ... 11. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan"
Saarnaaja 3:19, 9:5, 9:10 Kuolema on lopullinen. Ei ole kuolemanjälkeistä elämää.

Köyhät kyykkyyn – ja vammaiset, naiset, orjat, homot, äpärät, juutalaiset, amalekilaiset ja vegetaristit
Mitä kristinuskon perustaja ja korkein oppi-isä Paavali, Jeesus ja Jeesuksen vahvistama Jumalan laki Vanhassa testamentissa sanoivatkaan:
Efes. (Paavali) 5:22-24 Vaimojen on antauduttava miehilleen kaikessa kuin nämä olisivat jumalia.
5. Moos. 22:23-24 Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.
Efes. (Paavali) 6:5 Orjien on toteltava herrojaan ”kuin Kristusta”.
"Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle".
2. Moos. 21:15, 21:20-21 Jos mies lyö orjaansa, hänellä on siihen täysi oikeus (vaikka orja kuolisi lyönnistä, kunhan ensin kituu yli 2 päivää).
3. Moos. 20:9-12 Homot ja avionrikkojat on tapettava.
Kor. (Paavali) 6:9-11 Homoseksuaalit ja naismaiset eivät pääse taivaaseen.
Room. 11:7-10 Jumala sokaisi juutalaiset, jotta he eivät näkisi Messiasta.
4. Moos. 11:1 Jumala vihaa vaikertajia. Jos hän kuulee sinun valittavan, hän polttaa sinut kuoliaaksi.
Sananlaskut 1:26-28 Jumala nauraa epäonnellesi, haukkuu sinua, kun olet peloissasi, ja on välinpitämätön, kun pyydät häneltä apua.
Mark. 4:25 Keillä tämä elämä on huono, seuraava on vieläkin huonompi.
3. Moos. 21:16-23 Vammaiset, lyhytkasvuiset, lättänenäiset, sokeat ym. eivät saa tulla alttarille.
Joh. 5:14 Jeesus kai uskoo, että rammat ovat rampoja siksi, että Jumala on rangaissut heitä synnistä. Hän sanoo rammalle miehelle parannettuaan hänet: ”älä tee enempää syntiä, tai sinulle koituu enemmän pahaa”.
Room. 14:2 (Paavali) Vain heikot ovat vegetaristeja.
5. Moos. 23:2 Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsetkaan eivät saa käydä kirkossa, aina 10. polveen asti.
1. Sam. 15:3 "Näin sanoo Herra Sebaot [Jumala]: Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."
Toisaalta
Gal. 3:28 (Paavali): ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies tai nainen, sillä kristuksessa te kaikki olette yksi.”
Naispappeuden näkökulmasta merkillepantavia ovat myös Paavalin myönteiset maininnat naispuolisista työtovereistaan.

Lempeä ja armollinen Jumala
2. Moos. 20:13 "Älä tapa."
3. Moos. 24:17 "Jos joku lyö kuoliaaksi ihmisen, kenen hyvänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla."
2. Moos. 32:27 "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen."
5. Moos. 20:16-17 "Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, älä jätä ainoatakaan henkeä eloon, vaan vihi ne tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt."
Jer. 19:9 "Ja minä (Herra) panen heidät syömään poikiensa ja tyttäriensä lihaa, ja he syövät toinen toisensa lihaa siinä hädässä ja ahdistuksessa ..."
Hes. 20:25-26 "Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he eivät voineet elää, ja annoin heidän saastua lahjoistansa ... jotta saattaisin heidät kauhun valtaan ja he tulisivat tietämään, että minä olen Herra."
5. Moos. 32:23-24 "Minä (Herra) kasaan onnettomuuksia heidän päällensä, kaikki nuoleni minä heihin ammun. He nääntyvät nälkään ja menehtyvät ruttoon, kulkutautien poltteeseen; minä lähetän heidän kimppuunsa petojen hampaat ja tomussa matelevaisten myrkyn."
1. Sam. 16:14 "Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä." (Siis ei yksin Saatana lähetä pahoja demoneja ihmisiin.)

Vanha testamentti määrää kuolemantuomion 22 "rikoksesta", mukaan lukien oman vanhemman lyöminen, abortti, homoseksuaalisuus, jumalanpilkka, väärän valan vannominen ja taparikollisuus. Esimerkiksi lauantaina työtä tehneen jumala käski kivittää kuoliaaksi.

Vääräuskoiset pitää tappaa
Koraanin pahimmat kohdat ovat usein Raamatusta.
5. Moos. 13:13-16 "Jos saatte tietää, että jossakin niistä kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän asuttaviksenne, on kelvottomia miehiä, jotka ovat viekoitelleet kaupunkinsa asukkaat palvelemaan muita, teille vieraita jumalia ... teidän on miekalla surmattava sen kaupungin asukkaat. Julistakaa kaupunki Herralle kuuluvaksi uhriksi, hävittäkää se ja surmatkaa sekä asukkaat että heidän karjansa."

Kohtelias ja vihollisiaan rakastava Jeesus
Matt. 23:33 "Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?"
Matt. 23:17 "Te tyhmät ja sokeat!"
Matt. 12:34 "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja?"
Matt. 10:34 "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan."
Luuk. 22:36 "Niin hän (Jeesus) sanoi heille: ... Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan."
Luuk. 12:49-51 "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!... Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta."

Jumalia on monta
Raamatun vanhimpien kirjojen kirjoitusaikaan juutalaiset uskoivat moneen jumalaan, ja jumalasta käytetään monikkomuotoa ”Elohim”, sekä Jumala puhuu usein monikossa (”menkäämme”). Lisäksi
myös Saatana on ”tämän maailman jumala” (2. Kor. 4:4).

Jumala ei ole kaikkitietävä eikä kaikkivaltias mutta Saatana on
Vanhan testamentin monessa kohdassa kerrotaan, miten Jumala on kaikkivoipa ja kaikkinäkevä muttei pysty useisiin asioihin eikä näe useita asioita. Uudesta Testamentista asialle löytyy selitys?
2. Tess. 2:9 (Paavali) Saatana, ei Jumala, on kaikkivaltainen.
2. Tim. 2:26 (Paavali) Paholainen voi vallata meidät milloin tahansa.

Jopa Raamatun tärkeimmistä tapahtumista kuvaukset ovat ristiriitaisia
Luomiskertomuksia on kaksi aivan ristiriitaista (1. Moos. 1:1-2:3, 2:4-25). Jeesus syntyi kuningas Herodeksen aikana (viimeistään 4 eKr.) ja maaherra Kyreniuksen aikana (aikaisintaan 7 jKr.). Opetuslasten nimistäkin on kolme erilaista luetteloa.

Pääsiäisen tapahtumat
Pääsiäisen tapahtumista on aivan ristiriitaisia tietoja. Ehtoollisateriassa nautittiin ensin viini – ei kun ensin leipä. Juudas kavalsi Jeesuksen ylipapeille tunnistussuudelmalla (Matt.) – eipäs, vaan Jeesus ilmoittautui itse ilman suudelmia (Joh. 18:2-9). Pilatuksen edessä Jeesus ei vastannut mihinkään syytteisiin / kaikkiin syytteisiin.

Jeesus kantoi ristinsä itse Golgatalle (Joh.) tai sen kantoi Simon (Matt.). Molemmat ryövärit herjasivat häntä (Matt.) tai vain toinen (Luuk.). Hänet ristiinnaulittiin 3. hetkenä (Mark.) tai 6. hetkenä (Joh.). Kaikki neljä evankeliumia luettelevat eri tekstin (INRI) Jeesuksen ristiin. Eri henkilöt (1-5 kpl, monta eri versiota) huomaavat hänen heränneen kuolleista, ja tällöin kivi oli jo vieritetty haudalta tai sitten ei, enkeli oli haudan sisäpuolella, ulkopuolella tai ei lainkaan paikalla, naiset puhuivat tapahtuneesta kahdelle, kaikille tai eivät kellekään. Pyhä henki tuli opetuslapsiin kuolleista heräämisen tapahtuessa tai vasta ylösnousemuksen jälkeen. Herännyt Jeesus nähtiin ensi kerran kolmessa eri paikassa evankeliumista riippuen ja häneen sai koskea tai ei saanut koskea.

Miten ihmeessä tästä saatiin kouluni uskonnonkirjoihin looginen tarina?

Jeesuksen kolmet viimeiset sanat
Matt. 27:46,50 "Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä."
Luuk. 23:46 "Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä."
Joh. 19:30 "Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: Se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä."

Jeesus valehtelee
Luukkaan (23:43) mukaan Jeesus väitti kuolinpäivänään olevansa paratiisissa vielä samana iltana. Kolme päivää myöhemmin hän sanoo, ettei ole vielä siellä ollut (Joh. 20:17). Ap. 1:3-12 mukaan hän nousi taivaaseen vasta 40 päivän kuluttua kuolleista heräämisestään.

Jeesus sanoi ennalta olevansa kuolleena 3 päivää ja 3 yötä (Matt 12:40) mutta onkin vain 1 yön ja 2 päivää (Mark. 15:42-43, Joh. 20:1),

Matt. 16:28, 23:36, 24:34 Jeesus lupaa seuraajilleen palata ja perustaa valtakuntansa näiden elinaikana.
Mark. 13:30 Jeesus ennustaa paluutaan ja maailman loppua kuulijoidensa elinaikana (kuten lukemattomissa kohdissa muuallakin, ja hänen seuraajansa ym. monesti todistavat uskovansa tähän).

Kaikki tekevät syntiä – eivätpäs

1. Kun. 8:46 ”ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee."
1. Joh. 3:9 "Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä”

Tulisiko uskovaisen pitää huolta perheestään?
1. Tim. 5:8 "Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi."
Luuk. 14:26 "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni."

Insesti oli ennen siunattua
1. Moos. 17:15-16, 20:11-12, 22:17 -- Jumala siunaa Abrahamin avioliiton sisarensa kanssa.
3. Moos. 20:17, 5. Moos. 27:20-23 -- Jumala kieltää avioliitot veljien ja sisarusten välillä.

Jeesus: harjoita sijoitustoimintaa voiton tavoittelemiseksi
Matt. 25:27 Jeesus: "Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen."
Luuk. 19:23 "Miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?"
vs.
Psa. 15:5 "Joka ei anna rahaansa korolle eikä ota lahjuksia viatonta vastaan. Joka näin tekee, hän ei ikinä horju."
3. Moos. 25:36-37 "Älä ota korkoa tai voittoa häneltä, vaan pelkää Jumalaasi ja anna veljesi elää luonasi. Älä anna hänelle rahaasi korolle äläkä ota elintarpeista voittoa."

(Siis Vanha testamentti kieltää koron perimisen veljeltä ja muutenkin kehuu sijoittamista vältteleviä, Jeesus ei tykännyt pankkien sijoittamisesta synagogaan mutta kannattaa tuottoisia sijoituksia. Myös Koraani kieltää koron mutta ei käske sen perimiseen, joten islamilaisimmissa maissa korko toteutetaan kiertoteitse.)

Raamatun julmuuksia ja ristiriitoja

Jotkut kristityt väittävät, että nykyään vain Uusi testamentti pätee. Ehkä he tietävät paremmin kuin Jeesus. Monessa Uuden testamentin kohdassa Jeesus sanoo, että kaikki Vanhan testamentin lait sitovat ikuisesti, toisissa päinvastaista. Lisäksi Jeesus itsekin määrää ikuista kidutusta ja kuolemaa niille, jotka eivät usko häneen, erittäin monessa kohdin.

Matt. 5:17 "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään."
Matt. 5:18 "Sillä totisesti minä (Jeesus) sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut."
Tosin Jeesus puhuu myös tälle ristiriitaisia lakia vähätellen ja rikkoo itse (Vanhan testamentin) lakia.

Lailla usein tarkoitetaan vain viittä Mooseksen kirjaa (”Toora” eli ”Pentateukki”), mutta niistäkin löytyy julmuuksia ja ristiriitoja yllin kyllin.

On myös niitä kristittyjä, joiden mielestä Raamattu ei ole Jumalan sanaa tai”Raamattua on tulkittava oikein”. Samaa ajatellaan Koraanistakin. Kumpikin kirja on paikoin paha, ellei sitä tulkita todella liberaalisti, ja kummastakin voi löytää myös hyvää. Nykyään Raamattua tulkitaan yleensä sivuuttaen ikävät kohdat ja tulkiten monia kohtia erittäin väljästi – jotkut tekevät samaa Koraanillekin, Näin toimien tietysti on mahdollista päästä melko liberaaliinkin lopputulokseen.

Seuraavassa on lisää otteita Raamatusta. Ne perustuvat osin sivuihin http://skepticsannotatedbible.com/highlights.html. Osa näistä on esimerkkejä Jumalan julmuudesta, sovinismista, seksismistä, orjuuden suosimisesta ym. ja jopa mielettömistä määräyksistä.

1. Mooseksen kirja (Genesis):
1:1-2:3, 2:4-25 Kaksi ristiriitaista luomistarua.

2. Mooseksen kirja (Exodus):
21:15, 21:20-21 Jos lapsi lyö vanhempaansa, hänet on surmattava. Jos mies lyö orjaansa, hänellä on siihen täysi oikeus, paitsi jos orja kuolee ennen kuin päivä tai pari on kulunut, jolloin miestä on rangaistava.

3. Mooseksen kirja (Leviticus)
20:9-12 Homot ja avionrikkojat (naimisissa olevien kanssa rakastelevat) on tapettava.
21:16-23 Vammaiset, lyhytkasvuiset, lättänenäiset, sokeat ym. eivät saa tulla alttarille.

4. Mooseksen kirja (Numeri)
11:1 Jumala vihaa vaikertajia. Jos hän kuulee sinun valittavan, hän polttaa sinut kuoliaaksi.
14:18 Lapsia pitää rangaista iso-iso-isoisien teoista.
15:32-36 Mies kerää keppejä lauantaina (sapattina). Jumalan mukaan siitä hyvästä hänet on tapettava.
31:14-18 Mooses kehottaa miehiään tappamaan miehet ja ei-neitsyet mutta pitämään neitsyet itsellään (ilmeisesti seksuaalipalveluksiin).

5. Mooseksen kirja (Deuteronomium)
22:11 Villaa ja pellavaa ei saa käyttää yhtaikaa.
22:23-24 Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.
23:10 Jumalan määräykset niille, jotka näkevät märkiä unia.
23:1 Et voi mennä kirkkoon, jos kiveksesi on vahingoittunut tai peniksesi katkaistu.
23:2 Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsetkaan eivät saa käydä kirkossa, aina 10. polveen asti.

Joosua
11:20 Jumala kovettaa Israelin vihollisten sydämet, jotta nämä taistelisivat israelilaisia vastaan ja näin Jumala voisi tuhota heidät täysin.

Tuomarien kirja
3:8, 4:2, 10:7 Jumala myi israelilaiset Babyloniaan orjuuteen.

1. Samuelin kirja
1. Sam. 15:3 "Näin sanoo Herra Sebaot: Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit." [raavas = nauta]
15:7-8 Saul tappaa kaikki amalekilaiset.
27:8-11 Daavit tappaa heidät kaikki (jälleen).
30:1 Amalekilaiset hyökkäävät jälleen.

2. Samuelin kirja
24:1-15 Jumala halusi rangaista israelilaisia, joten hän laittoi Davidin laskemaan israelilaisten määrän. Kun Daavid teki tämän, Jumala rankaisi tästä laskemisesti surmaamalla muutaman sataatuhatta israelilaista.

Sananlaskut
1:26-28 Jumala nauraa epäonnellesi, haukkuu sinua, kun olet peloissasi, ja on välinpitämätön, kun pyydät häneltä apua.
13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15 Hakkaa lapsiasi.
29:19 Hakkaa orjiasi kuin lapsiasi. Älä yritä parantaa heitä pelkin sanoin.
30:17 Jos haukut isääsi tai olet tottelematon äidillesi, korpit nokkivat silmämunasi.

Saarnaaja
3:19, 9:5, 9:10 Kuolema on lopullinen. Ei ole kuolemanjälkeistä elämää.

Uusi testamentti:

Matteuksen evankeliumi
5:17 Jeesus hyväksyy täysin lain ja profeetat. Hän ei vähäisimmässäkään määrin vastusta Vanhan testamentin kauheuksia ja sanoo, että sen lait sitovat ikuisesti. (Lisäksi hän muistaa väärin Vanhan testamentin sisällön: Mark. 2:25-26.)
5:29, 18:8 Jeesus suosittelee, että syntien välttämiseksi katkoisimme kätemme ja puhkoisimme silmämme. Jos joku katsoo naista himoitsevasti, hän tekee aviorikoksen.
6:5-6 Jeesus kehottaa opetuslapsiaan olemaan rukoilematta julkisesti.
7:13-14 Hän sanoo, että useimmat ihmiset päätyvät helvettiin.
10:34 Jeesus sanoo, että hän on tullut tuhoamaan perheet saattamalla perheenjäsenet vihaamaan toisiaan. Hän ei ole tullut ”tuomaan rauhaa vaan miekan”.
11:3 Edes Jeesuksen kastamisen ihmetapahtumien jälkeen Johannes Kastaja ei usko Jeesukseen (ja on vankilassa ja kuolee pian) vaan on epävarma: ”Oletko sinä se, joka on tuleva, vai etsimmekö jotakuta toista?” Miten kukaan sitten voi olla varma ellei hän, omin silmin ihmeet nähnyt?
16:28, 23:36, 24:34 Jeesus lupaa seuraajilleen palata ja perustaa valtakuntansa näiden elinaikana.

Matt. 5:22 (Jeesus puhuu) "Joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen."
Luuk. 11:40 Jeesus kutsuu kriitikkojaan hulluiksi.
Jer. 4:22 (Herra puhuu) "Sillä minun kansani on hullu."
(Gal. 3:13 Jumala kirosi Jeesuksen.)

Markuksen evankeliumi
4:11-12 Jeesus selittää puhuvansa vertauskuvin siksi, että ihmiset eivät kääntyisi ja tulisi uskoon ja siten välttäisi helvettiä (samaa hän sanoo Matteuksen evankeliumissa 11:25).
”Niin hän sanoi heille: Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi."
13:30 Jeesus ennustaa paluutaan ja maailman loppua kuulijoidensa elinaikana (kuten lukemattomissa kohdissa muuallakin, ja hänen seuraajansa ym. monesti todistavat uskovansa tähän).

Luukaksen evankeliumi
3:23-31 Jeesuksen polveutuminen esitetään aivan toisin kuin Matteus 1:6-16 (esim. David -> Jeesus 43 vs. 29 sukupolvea ja vain kolme samaa nimeä, nekin aivan eri järjestyksessä, mikä viittaisi siihen, että ainakin toinen luetteloista on täysin hihasta revitty eikä edes ole yritetty tehdä sukututkimusta).
6:24-26 Rikkaat, hyvinsyöneet tai kunnioitetut joutuvat helvettiin (päinvastoin kuin Markus 4:25).
11:40 Jeesus kutsuu kriitikkojaan hulluiksi. Kuitenkin näin toimivaa hän itse pitää ”helvetin tulien” arvoisena (Matt. 5:22).
14:26 Jeesus sanoo, että hänen opetuslastensa on vihattava perheitään (mukl. lapset) ja itseään.
16:17 Kaikki (julmatkin) Vanhan testamentin lait pätevät ikuisesti.

Johanneksen evankeliumi
3:18 Niitä, jotka eivät usko Jeesukseen (mistä hyvänsä syystä), kidutetaan helvetissä ikuisesti.
12:40 Syy siihen, että monet eivät uskoneet Jeesukseen, oli siinä, että Jumala oli ”sokeuttanut heidän silmänsä ja kovettanut heidän sydämensä”. Jumala teki tämän siksi, että he eivät ”ymmärtäisi häntä sydämellään ja kääntyisi”.
7:5 Jeesuksen perhe ei uskonut Jeesukseen.
6:42 Nasaretilaiset eivät usko Jeesukseen (vaikka he tuntevat hänet parhaiten).
10:10 Moni Jeesuksen nähnyt uskoi hänen olevan hullu ja paholaisen vallassa.
3:36 Jumala vihaa kaikkia ei-uskoisia.
21:22 Jeesus antaa ymmärtää palaavansa Johanneksen elinaikana
5:14 Jeesus uskoo, että rammat ovat rampoja siksi, että Jumala on rangaissut heitä synnistä. Hän sanoo rammalle miehelle parannettuaan hänet: ”älä tee enempää syntiä, tai sinulle koituu enemmän pahaa”.

Roomalaiskirjeet
1:24-26 Paavali tuomitsee homoseksuaalit
8:33 Kristittyä ei voi syyttää mistään väärästä teosta.
11:7-10 Jumala sokaisi juutalaiset, jotta he eivät näkisi Messiasta.
14:2 Vain heikot ovat vegetaristeja.

1. Korinttilaiskirje (Paavali)
6:9-11 Homoseksuaalit ja naismaiset eivät pääse taivaaseen.
7:27 Naimattomien ei koskaan pidä mennä naimisiin.
11:7-9 Miehet ovat Jumalan kuvia, naiset miesten kuvia. Naiset luotiin miehistä ja miehille.
11:13-15 Jumala tykkää lyhyistä hiuksista miehillä ja pitkistä naisilla.
14:34-35 ”Nainen vaietkoon seurakunnassa” ja olkoon tottelevainen miehille.

Galatalaiskirje
1:8-9 Jos joku on eri mieltä Paavalin kanssa uskonasioista, “hänet kirottakoon”.
3:10 Ne kirottakoon, jotka yrittävät seurata lakia
3:13 Jumala kirosi Jeesuksen.

Kirje efesolaisille
1:4-5, 11 Jumala on ennalta määrännyt meidät taivaaseen tai helvettiin. Mitkään ajatuksemme, sanamme tai tekomme eivät vaikuta tähän.
1:7 Jumala murhasi poikansa estääkseen itseään vahingoittamasta muita teoista, joita he eivät ole tehneet.
5:22-24 Vaimojen on antauduttava miehilleen kaikessa kuin nämä olisivat jumalia.
6:5 Orjien on toteltava herrojaan ”kuin Kristusta”.

Kirje Titukselle
1:12 Kreetalaiset ovat ”aina valehtelijoita ja pahoja petoja”.
1:10-11 Juutalaiset ovat pahankurisia valehtelijoita ”joiden suut tulee pysäyttää”.
2:4-5 Opettakaa nuoret naiset olemaan ... tottelevaisia miehilleen.
2:9-10 Orjien on toteltava herrojaan ja miellytettävä heitä kaikessa ... osoittaen hyvää uskollisuutta

2. Kirje tessalonikalaisille
2:2 “Kristuksen päivä on käsillä”. Paavali uskoi näkevänsä Jeesuksen paluun.
2:9 Saatana, ei Jumala, on kaikkivaltainen.
2:11-12 Jumala laittaa meidät uskomaan valheisiin voidakseen tuomita sielumme helvettiin.

2. Kirje Timoteukselle
2:26 Paholainen voi vallata meidät milloin tahansa.
1:9 Jumala on valinnut meistä pelastetut ja kirotut, emmekä voi vaikuttaa siihen mitenkään.

Tämän artikkelin tarkoitus ei ole horjuttaa kenenkään uskoa. Artikkelin tarkoitus on levittää tietoa kulttuuriimme merkittävästi vaikuttaneesta teoksesta sekä hillitä sen suvaitsemattomimpia tulkintoja. Uskovainen voi vaikkapa olettaa, että ne Jeesuksen tai Jumalan sanat, jotka ovat vähänkään lähimmäisenrakkauden, suvaitsevuuden ja ihmisoikeuksien vastaisia, ovat vääristyneet ennen kuin ne kirjoitettiin muistiin (esim. Uusi Testamentti vasta vuosikymmeniä Jeesuksen kuoleman jälkeen, seuraajat kun luulivat Jeesuksen lupauksensa mukaisesti palaavan jo aiemmin) ja vääristyivät lisää ennen kuin seuraavina vuosisatoina osa toisten ihmisten kääntämistä ja kolmansien kopioimista muistiinpanoista valittiin kokonaisuudeksi nimeltä Uusi Testamentti.

[Muokkaus: Room. 1:27 poistettu. Se oli ilmeisesti peräisin joko jostain virheellisestä lähteestä tai erilaisesta käännöksestä. Tuom. 1:19 poistettu, koska nykykäännöksessä asia esitetään toisin. Jos löytyy muitakin vastaavia, korjataan nekin. Sen sijaan Ef. 1:4-5,11 jätettiin ennalleen, koska ne on laajalti tulkittu artikkelissa mainitulla tavalla, mutta nyt lisättiin raamatunkohta lukijoiden tarkistettavaksi. Nykyään raamatunkohdille keksitään liberaalimpia tulkintoja, mutta on rohkeaa väittää, että kirjoittajat olisivat tarkoittaneet sellaisia. Täsmällisiä korjausehdotuksia otetaan yhä vastaan. Kannattaa silti huomata, että nykykäännökset ovat usein sievempiä kuin alkuperäiset tai muunkieliset, joihin artikkeli osittain perustuu.]

Vapaa-ajattelijat: Raamatun ristiriitoja
Evil Bible
http://skepticsannotatedbible.com/index.htm
Raamatunkohtia, joita kristityt eivät noudata Uudesta testamentista (Pahis)
Raamattu 2.0 (tätä artikkelia valaisevaa huumoria)
Raamattu (evl.fi) - täältä voit tarkistaa nykykäännöksen sanamuodot

Lisää linkkejä relevantteihin teksteihin Raamatusta tai vaikka Koraanista voi esittää kommenteissa alla.

Kiitos, lisätty

KOMMENTIT JATKUVAT SIVULLA 2. Jos klikkasit "Viimeisimmät kommentit" etkä päätynyt klikkaamasi kommentin kohdalle, klikkaa alta "2", niin löydät sen kommentin.

Ei vääräuskoisia tartte tappaa

Mikäli tarkoitus on muutakin kuin päätä aukoa ja heitellä raamatunjakeita, niin suosittelen seuraavaa esimerkiksi tuon 5 moos.13:13-17 kohdalla: Lue koko konteksti. Sen jälkeen katso mitä aiheesta on kirjoitettu muualla kuin vapaa-ajattelijoiden sivuilla. Vastoin Thomasin vihjailua, esimerkiksi hänen kirjoittamansa artikkeli vapaa-ajattelijoiden sivuilla ei ole ennakkouskomuksista vapaa. Tuossa artikkelissa joko kirjoittaja haluaa tietoisesti pimittää lauseista osia ja asiayhteyksiä tai sitten hän ei osaa edes perustutkimusta. Mikäli luet hänen artikkelinsa huomaat että mm. lainaamissaan lauseissa hän käyttää usein merkintää: ... keskellä lausetta. Varsin monessa näistä esimerkeistä joissa tuo merkintä on käytössä juuri nuo pois leikatut sanat selittäisivät koko kohdan. Tämä yhtenä esimerkkinä.
Toinen hyvä keino on keskutella asiasta ihmisten kanssa joilla on enemmän meriittiä raamatun kanssa kuin Thomasin kaltaisella paatostajalla.

Raamatun ajan kulttuuri lähi-idässä poikkeaa huomattavasti Suomen 2016 kulttuurista. Pieni kulttuurihistoriapläjäys helpottaa ja selventää kummasti asioiden ymmärtämistä. Otetaan esimerkiksi raiskaus Vanhassa testamentissa jota monesti kauhistellaan. Tietenkin nykyajan ihminen karsastaa ajatusta että raiskaajan tulisi mennä naimisiin raiskaajan kanssa. Eikä sen niin tulisi nykyaikana ollakaan. Vaan mites VT:n aikana? Raiskaaja käytännössä pilasi naisen mahdollisuuden päästä naimisiin ja sitä kautta saada lapsia ja turvata vanhuutensa. Kelaa ja sosiaalitoimistoa ei oltu vielä keksitty. Mitä Suomessa raiskaaja saa? Sakot ja ehdollista. VT-ajan Israelissa raiskaajan tuli huolehtia loppuelämänsä tästä naisesta. Ei ole hirveesti syytä ajatella etteikö nainen olisi jopa vaatinut tätä.

Monesti kuulee että uskovat nielee kaiken raamatusta suodattamatta. Thomasin artikkeli on esimerkki siitä miten usko johonkin asiaan tekee sokeaksi. Ihmisellä on taipumuksena hakea oikeutusta teoilleen ja tukea uskolleen /uskon puutteelleen. Ateismia monet uskikset sanoo uskonnoksi. Syy lienee tämä: ateisti /uskonnoton / raamatun kritisoija Thomasin tapaan, usein lyttää raamatun tuntematta sitä ennalta tarkkaan valittujen jakeiden ulkopuolelta ja puolustelee uskonsa puutetta juuri yhtä kiihkeästi kuin helluntailaissaarnaaja omaansa. Ennakkoluulo ja ennakkousko määrittelevät paljon.

[Toimituksen vastaus: Moos. 13:13-16 käskee tappamaan nuo väärään uskoon houkutetut ihmiset ja houkuttelijat. Artikkelissa on siinä kohtaa vielä linkki, jota klikkaamalla pystyin äsken tarkistamaan, että keskeltä lausetta ottaminen ei muuta merkitystä. Miksi sinun mielestäsi tuossa ei käskettäisi tappamaan noita ihmisiä? Raiskaajan naimisesta on turha haukkua artikkelia, koska artikkeli ei edes mainitse koko asiaa (jos mainitsee, anna sitaatti, niin katsotaan).]

Raamatussa käsketään tappamaan väärään uskoon houkutetut

Moos. 13:13-16 käskee tappamaan nuo väärään uskoon houkutetut ihmiset ja houkuttelijat. Artikkelissa on siinä kohtaa vielä linkki, jota klikkaamalla pystyin äsken tarkistamaan, että keskeltä lausetta ottaminen ei muuta merkitystä.

Miksi sinun mielestäsi tuossa ei käskettäisi tappamaan noita ihmisiä?

Raiskaajan naimisesta on turha haukkua artikkelia, jos se ei edes mainitse koko asiaa ja lukijakunta on yleensä niin sivistynyttä, että tietäisi kontekstin, vaikka asia mainittaisiinkin.

konteksti

Lue asiayhteys. Lue koko kirja tuohon asti ja vielä eteenpäin. Unohda ennakkoasenne. Se on yleensä se minkä jälkeen asiat aukeaa. Kannattaa myös lukea koko kirjoitus johon vastaa ja olla ikäänkuin avoimella mielellä. Voi oppia uutta.

"lukijakunta on yleensä niin sivistynyttä, että tietäisi kontekstin, vaikka asia mainittaisiinkin."
Voit ihan huoletta uskoa että ei se raamattukritiikin suhteen taida olla. Ei se Thomasin artikkeli muuten olisi vapaa-ajattelijoiden sivuilla. Hellyttävä tuotos oikeastaan.

Toimitus voisi

Toimitus voisi objektiivisuudessaan perehtyä kontekstiin eli asiayhteyteen. Selvittää mitä on tapahtunut, mitkä tapahtumat / teot / lupaukset / tai muut asiat ovat johtaneet tilaneeseen. Kyllä vain, mm Kanaanilaisia kohtasi tuomio Vanhassa Testamentissa. Entä sitten? Silläkö että Raamatussa Jumala käyttää mm luonnonvoimia, eläimiä ja kansoja rangaistuksensa välikappaleena on tässä jokin erityinen peruste?
Aina voi ottaa jakeen, kuten luokattomassa artikkelissa jota lainasitte on tehty jatkuvasti, ja muokata sitä vastaamaan omaa uskoa tukevasti. Mutta mitä se kertoo tekijästään? Sokea omaan asiaansa uskova. Uskonnoton tai uskonnollinen.
Psykologiasta tuttu ihmisen tarve etsiä todisteet uskolleen ja oikeutus teoilleen.

Tuomarien kirja 1:19 Herra

Tuomarien kirja 1:
19 Herra oli Juudan heimon kanssa, ja Juudan heimo otti haltuunsa vuoriston mutta ei pystynyt kukistamaan tasangon asukkaita, joilla oli raudoitettuja sotavaunuja. 1992

19 Ja Herra oli Juudan kanssa, niin että hän sai haltuunsa vuoriston; sillä hän ei kyennyt karkoittamaan niitä, jotka asuivat tasangolla, koska heillä oli raudoitettuja sotavaunuja. 33/38

Juuda ei kyennyt karkoittamaan. Nyt se luetunymmärtäminen!

[Toimituksen vastaus: Kiitos, Tuom. 1:19 poistettu artikkelista, koska nykykäännöksessä asia esitetään toisin. Jos löytyy muitakin vastaavia, korjataan nekin. Sen sijaan Ef. 1:4-5,11 jätettiin ennalleen, koska ne on laajalti tulkittu artikkelissa mainitulla tavalla, mutta nyt lisättiin raamatunkohta lukijoiden tarkistettavaksi. Nykyään raamatunkohdille keksitään liberaalimpia tulkintoja, mutta on rohkeaa väittää, että kirjoittajat olisivat tarkoittaneet sellaisia. Täsmällisiä korjausehdotuksia otetaan yhä vastaan. Kannattaa silti huomata, että nykykäännökset ovat usein sievempiä kuin alkuperäiset tai muunkieliset, joihin artikkeli osittain perustuu.]

Olkiukkoja

Nyt vasta tuli huomattua tämä kirjoitus. Sen enempää menemättä yksityiskohtiin tai tuomatta esille yksittästä virhettä tekstistä, sillä niiden korjaamiseen ei aika riittäisi ja tekstistä tulisi sietämättömän pitkä, voidaan todeta, että jokainen jae on enemmän tai vähemmän irroitettu kontekstista. Samoin kirjoitus selvästi heijastaa kirjoittajan ennakkokäsityksiä Raamatun teksteistä. Kirjoittajalla on ehkä jokin tietty ajatusmalli jo valmiiksi, josta hän ammentaa käsityksensä ja tulkintansa siitä mitä Raamattu hänen mukaansa sanoo ja ymmärtämättä kontekstia hän on laatinut aikamoisen määrän olkiukkoja, joita hän polttelee.