Ohjeet kirjoittajille

Toimitus ottaa mielellään vastaan sekä palautetta että kokonaisia juttuehdotuksia. Noudata seuraavia ohjeita:

1. Lähetä kirjoitus sähköpostilla (liitteenä tai viestin osana) osoitteeseen toimitus@vapaasana.net
2. Toimitustyön helpottamiseksi lisää kirjoitukseen mieluiten seuraavat piirteet:
- otsikkoehdotuksia (ehkä useita)
- ingressi
- väliotsikkoja parin - kolmen kappaleen välein esim. muodossa

Väliotsikko


(jota ennen ja jälkeen tyhjät rivit ja itse väliotsikko h3-tagin, strong-tagin tai b-tagin sisällä)
- html-koodi ja linkit (vaikka Wikipediaan) ovat toivottavia, niin tekstin sanojen linkitys kuin lopun lisätietolinkit.

3. Kirjoituksen pituus on vapaa. Toimitus pitää kuitenkin oikeuden tiivistää pitkiä kirjoituksia.

4. Ellei toimituksen kanssa toisin sovita, toimituksella (ja kirjoittajalla itsellään) on oikeus käyttää tekstiä muillakin tavoilla.