Terveydenhuolto: muutoksia tai puutoksia

Suomessa on käyty hyvin vähän keskustelua julkisen sektorin asemasta erilaisten palvelujen tuottajina. Voidaan perustellusti kysyä, mikä on kuntien asema terveyspalvelujen tuottajana suhteessa yksityiseen sektoriin. Onko vakavasti pohdittu sitä vaihtoehtoa, että kunnat enenevässä määrin ostaisivat terveydenhuoltopalvelunsa yksityiseltä sektorilta sen sijaan, että tuottavat niitä itse?

Politiikan paluu parrasvaloihin?

Kuluva kesä on tuonut raikkaita tuulia suomalaiseen poliittiseen keskustelukulttuuriin. Suomeen on perustettu ensin Attac-liike ja sitten pienellä viivellä sitä sparraamaan Defens-järjestö. Monissa tiedotusvälineissä on jo ehditty rakentamaan selkeä vastakkainasettelu näiden kahden ryhmän välillä, siitäkin huolimatta että niiden analyysista globalisaation ongelmista löytyy aika paljon samoja päätelmiä.

Totuus ympäristön tilasta

The Economistin artikkelissa "The truth about the environment" tanskalainen tilastotieteilijä Bjorn Lomborg — itse entinen "vasemmistovihreä" — esittää, miten ympäristöjärjestöjen lobbauskoneisto käyttää hyvässä tarkoituksessa kovin valikoituja faktoja. Lomborg kumoaa seuraavat neljä yleisesti hyväksyttyä käsitystä:

1. "Luonnonvarat ovat loppumassa".
2. "Väestö kasvaa ikuisesti ja syötävää jää yhä vähemmän; taistelu on jo hävitty; pian sadat miljoonat kuolevat nälkään".

Syndicate content