Maailman on entistä liberaalimpi

Maailma ja Suomi ovat paljon talous- ja arvoliberaalimpia sekä individualistisempia kuin koskaan ennen. Vaikka George W. Bush pudotti USA:n taloudellisen vapauden indeksin takaisin tasolle, jolta Reagan ja Clinton olivat nostaneet sen korkealle, muualla on keskimäärin edetty sitäkin enemmän.

Mitt Romney lisäsi työvoiman kysyntää

Mitt Romney johti Bain Capitalia erittäin menestyksekkäästi. Yrityssijoitusvoitot olivat 50 – 80 % vuodessa ja tuotto 2,5 miljardia. Yritykset tehostuivat huomattavasti. Tehokkuus lisää talouskasvua ja työvoiman kysyntää, vaikka juuri kyseisissä yrityksissä työpaikat vähenisivät. Vastustajakin pitää Romneyn osaamista erittäin relevanttina presidentin tehtäviin, joita ovat lähinnä priorisointi, delegointi, rekrytointi ja irtisanominen.