Woke-testi: woke ruokkii ahdistusta, lisää viholliskuvia ja vaikeuttaa kanssakäymistä?

Thomas Taussi arvioi tässä päivityksessään woken ja ahdistuksen yhteyden olevan kausaalinen. Tavanomaisesti yhteiskunnallisiin suuntauksiin on suhtauduttu analysoiden ideologioiden ja agendojen teoreettisia oletuksia tai korkeintaan arvovalintoja. Psykologisempi ulottuvuus on jäänyt olemattomaksi. Orastavat havainnot osoittavat korrelaatioita woke-asenteiden ja henkisten ongelmien välillä: ”Korkeat woke-pisteet saaneilla oli enemmän ahdistusta ja masennusta kuin muilla. He olivat myös vähemmän onnellisia.” Wokea…