Ajattelukyky heikentää uskoa

Mitä parempi tajunnallisen ajattelun kyky (kognitiivinen reflektio) ihmisellä on, sitä varmemmin hän ei usko Jumalaan, henkiin, noituuteen, enteisiin, ajatustenlukuun ja astrologiaan. Kyseinen kyky kuvaa ihmisen taitoa korjata ajatteluvirheitään, löytää pohtimalla spontaanin vastauksen sijaan oikea vastaus. Alla on testi.