Oikeuskansleri ei voi sanella lakeja

Professori Markku Helin: ”Suomi lakkaisi olemasta ­demokratia, jos oikeuskansleri tai muu virkamies voisi määrätä, millaisen esityksen hallitus saa viedä eduskuntaan.” Vasta perustuslakivaliokunta ratkaisee, onko laki perustuslain mukainen. Liberaalit ovat halunneet korvata sen perustuslakituomioistuimella, joka olisi vallan kolmijako-opin mukaisesti eduskunnasta ja hallituksesta riippumaton.

Marihuana kauppoihin Coloradossa ja Washingtonissa

Colorado ja Washington päättivät kansanäänestyksissään vapauttaa marihuanan kaupan myös virkistyskäyttöön (lue: päihteeksi), puolesta 53 % ja 56 %. Unssin hallussapito tuli lailliseksi heti (6.11.), Coloradossa myös kuuden kasvin kasvatus ja lahjoitus, mutta kaupallisen tuotannon ja kaupan lait saadaan valmiiksi vasta vuonna 2013. Liittovaltio voi hankaloittaa toimintaa muttei täysin estää, ja vähitellen lait leviävät.