”Työn määrä ei muutu” -harhaluulo

Akateemisen talousbloginkin taloustieteilijät näyttävät yksimielisiltä: sekä kaikkien teorioiden että empiiristen tutkimusten mukaan työvoiman lisääntyminen lisää työllisyyttä, ei työttömyysastetta. Mitä enemmän työnhakijoita, sen kannattavampaa uusien työpaikkojen perustaminen on. Silti joka toinen mielipide- tai blogikirjoitus työstä sisältää tuon marxahtavan harhaluulon.

Työn kysyntä kasvaa koko ajan

”Työn kysyntä” on funktio: kuinka monelle ihmiselle on töitä vähintään X euron tuntipalkalla. Kapitalismin nousun myötä, viimeiset parisataa vuotta, työn kysyntä on noussut koko ajan ja nopeasti, kaikilla palkkatasoilla X. Teknologinen kehitys, tuottavuuden lisääminen, ihmisten korvaaminen pääomalla, konkurssit, luova tuho jne. ovat lisänneet tätä päinvastoin kuin luddiitit väittivät ja väittävät. Vain minimipalkkatason nostaminen yms. on onnistunut jarruttamaan työllisyyden paranemista.