Takat ja saunat tappavat 10 000 kertaa enemmän kuin ydinvoima

Pienhiukkaset tuottavat 50-80 % ympäristön terveysriskeistä. Tästä takat ja saunat ovat kolmannes. Fossiiliset polttoaineet ja liikenne ovat suurin osa lopusta. Pienhiukkaset tappavat 2 000 suomalaista ja 400 000 eurooppalaista joka vuosi. Maaperän radon-kaasu asunnoissa on Euroopan kolmanneksi pahin tappaja, passiivinen tupakointi kakkonen. Ydinvoiman haitat ovat paljon alle kymmenestuhannesosan takkojen ja saunojen pienhiukkasten haitoista, kynttilöiden polttaminenkin…