SAK:n katteettomat argumentit työllistämistä vastaan

Aina kun joku – oikealta tai vasemmalta – erehtyy sanomaan ääneen sen, minkä lähes kaikki tietävät, SAK etäpesäkkeineen esittää samat argumentit työntekijöiden sopimusvapautta ja työllisyydenhoitoa vastaan. Jopa SAK:n johto pitkälti tietää argumenttien katteettomuuden (ja saattaa jopa myöntää sen yksityisissä keskusteluissa) mutta myös sen, että osa rivijäsenistöstä uskoo heitä ja antaa näin heidän säilyttää valta-asemansa. Käymme nämä ja eräät muut näkökulmat seuraavassa läpi kohta kohdalta.

1. Minimipalkoista luopuminen: