Saksan luopuminen ydinvoimasta tappaa tuhat vuodessa ja lisää hiilipäästöjä miljoonilla tonneilla

Saksan luopuminen ydinvoimasta tappaa Lancet-lehden lukujen perusteella 1000 ihmistä vuodessa ja sairastuttaa yli puoli miljoonaa. Päälle tulevat hiilidioksidipäästöt, joiden väitetään tappavan jopa satoja miljoonia ihmisiä ja autioittavan valtioita. Luopumisen syy olivat Fukushiman tsunamin aiheuttamat radioaktiiviset päästöt, vaikka ne eivät tapa ketään toisin kuin samalla tapahtunut Fukushiman vesivoimalaonnettomuus.

Ydinvoima tappaa vähemmän kuin tuuli-, kaasu- tai biovoima

Tuotettua sähkömäärää kohden ydinvoima on tappanut huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin hiili-, turve-, öljy-, kaasu- tai biovoima. Fukushiman tsunami tappoi 20 000 ihmistä, ydinvoimapäästöt eivät ketään. Onnistunut ydinvoiman vastustus on aina lisännyt hiilivoimaa ja ympäristökuolemia kuin paavin kondominvastustus AIDSia. Saksan luopuminen ydinvoimasta Fukushiman vuoksi tappaa vuosittain 1000 ihmistä – tai miljoonia, jos kasvihuoneteoreetikot ovat oikeassa.

Tulkoon valkeus!

Ekoihmisten Earth Hour -tempauksen tarkoituksena on saada ihmiset vähentämään sähkönkulutustaan yhden tunnin ajaksi. Päinvastoin kuin luulisi, ”pimeän tunnin” pohjimmaisena tarkoituksena ei ole saada ihmisiä arvostamaan sähköä ja vaurautta, vaan ruoskia länsimaisia ihmisiä siitä, että he ovat julmenneet valjastaa luonnonvoimat käyttöönsä.

Tukiaiset ovat hyvä ajatus

USA maksaa tukiaisia biodieselin sekoittamiselle dieseliin. Siksi brasilialaiset, malesialaiset ja jopa eurooppalaiset biodieseltankkerit matkaavat Yhdysvaltoihin, lisäävät tankkiin tavallista dieseliä ja matkaavat (takaisin!) Eurooppaan, jossa dieselautoja on enemmän ja biodiesel saa vieläkin lisää tukiaisia. Biotukiaiset siis saavat aikaan turhia kuljetuksia ja saasteita.