Ydinvoima tappaa vähemmän kuin tuuli-, kaasu- tai biovoima

Tuotettua sähkömäärää kohden ydinvoima on tappanut huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin hiili-, turve-, öljy-, kaasu- tai biovoima. Fukushiman tsunami tappoi 20 000 ihmistä, ydinvoimapäästöt eivät ketään. Onnistunut ydinvoiman vastustus on aina lisännyt hiilivoimaa ja ympäristökuolemia kuin paavin kondominvastustus AIDSia. Saksan luopuminen ydinvoimasta Fukushiman vuoksi tappaa vuosittain 1000 ihmistä – tai miljoonia, jos kasvihuoneteoreetikot ovat oikeassa.

Fukushiman tsunamionnettomuudessa ydinvoima ei tappanut ketään mutta vesivoimala monia ja tsunami 20 000 ihmistä, mitä tiedotusvälineitä seuranneet eivät tiedä.

Tieteilijöiden konsensus on, että Fukushiman säteily ei aiheuta havaittavia terveysvaikutuksia.

Säteily ei tule ydinvoimasta vaan peruskalliosta

Pienhiukkaset aiheuttavat 50 – 80 % ympäristön terveysriskeistä. Hiukkaspäästöt tappavat vuodessa 2000 suomalaista, syynä mm. fossiilinen sähköntuotanto, puunpoltto ja autot. Toiseksi pahin ilmansaastetappaja Euroopassa on passiivinen tupakointi ja kolmas (maaperässä luonnollisesti olevasta uraanista tuleva) radon. Pienhiukkaset syntyvät fossiilisista ja uusiutuvista polttoaineista. [3] Ydinvoiman koko historian kaikki haitat eivät tunnu missään tämän rinnalla.

Ydinvoiman vastustaminen

Tunnettu ydinvoiman vastustaja, The Guardianin tiedetoimittaja George Monbiot kertoo kääntyneensä ydinvoiman kannattajaksi huomattuaan Fukushiman onnettomuuden suhteellisen vähäiset haitat[8] ja sen, että ydinvoiman vastustaminen perustuu valheille. Esimerkiksi Monbiotin ja muiden vihreiden suuresti arvostama ”maailman tunnetuin ydinvoiman vastustaja” Helen Caldicott esitti väitteensä todisteeksi 9 dokumenttia, joista yksikään ei ollut tieteellinen julkaisu (lehdistötiedotteita, mainos, sanomalehtiä), eikä edes niistä löytynyt lähteitä Caldicottin väitteille – paitsi yksi, joka oli pahasti ristiriidassa niiden kanssa. Vastaavanlaisia epätotuuksia löytyi niin paljon muistakin ydinvoiman vastustajien keskeisistä väitteistä, että Monbiot huomasi heidän turvautuneen juuri niihin temppuihin, jotka he olivat tuominneet ilmastodenialistien käsissä. [9]

Ydinvoiman vastustaminen moninkertaistaa hiilidioksidipäästöt

Ympäristöneuvos Esa Tommilan mukaan ydinvoima on Suomessa hyvällä tolalla, sen haitat ovat suhteettoman vähäisiä verrattuna ilmastonmuutoksen haittoihin ja ydinvoiman lisärakentamisen estäminen käytännössä lisää fossiilisten käyttöä ja ilmastonmuutosta. [10]

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan ydinvoimaa tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luopuminen ydinvoimasta johtaisi fossiilisten polttoaineiden kulutuksen kasvuun. Tuuli- ja aurinkovoima ovat vielä pitkään marginaalisia energianlähteitä. Energiatalouden professori Sanna Syrin mukaan ydinvoimattomissa EU-maissa fossiilisten polttoaineiden osuus sähköntuotannosta on yleensä korkea. [11]

Ydinvoiman vastustus nelinkertaisti hiilidioksidipäästöt?

Michael Dickeyn mukaan USA:n hiilidioksidipäästöt ovat nelinkertaiset verrattuna siihen, että ydinvoiman rakentaminen olisi jatkunut ennallaan Tshernobylin onnettomuudesta huolimatta, ja kaksinkertaiset verrattuna siihen, että edes jo suunnitellut hankkeet olisi toteutettu (kuvaaja). [12]

Kuin Paavin kondominvastustus
J. M. Korhosen mukaan ydinvoiman vastustaminen on kuin paavin kondominvastustusta: jos ihmiset pidättyisivät seksistä ja fossiilisen tuotannon lisäyksestä, ydinvoiman ja kondomien vastustaminen eivät johtaisi hiilivoiman, sukupuolitautien ja aborttien lisääntymiseen, mutta todellisuudessa ne johtavat.

Jos paavi on syypää AIDS- ja väestökatastrofeihin, ydinvoiman vastustajat ovat syyllisiä hiilivoimaloiden rakentamiseen. [13]

Saksan luopuminen ydinvoimasta lisää päästöjä miljoonilla tonneilla

Tsunamin aiheuttama Fukushiman ydinvoimaonnettomuus, jossa ainakaan toistaiseksi kukaan ei kuollut toisin kuin samanaikaisessa Fukushiman vesivoimalaonnettomuudessa, sai Saksan liittokanslerin ilmoittamaan ydinvoimasta luopumisesta. Ydinvoiman vastustajat lupasivat tuolloin, että se ei lisää hiilivoimaa.

Kesäkuussa 2011 liittokansleri täsmensi, että ydinvoimasta luopuminen vaatii ainakin 10 GW, todennäköisemmin 20 GW lisää fossiilisia voimaloita. Pelkästään 7 ensimmäistä ydinvoimalan sulkemista 17:sta lisää hiilidioksidipäästöjä 25 miljoonalla tonnilla vuodessa.[14]
Alkuperäisen luopumispäätöksen teki vuonna 2001 SPD:n ja Vihreiden hallitus. Se johti hiilivoimabuumiin. [15]
Nyt Saksaan tuleva ehkä 42 TWh:n vuosituotanto aiheuttaa Lancetin lukujen perusteella, että ilmansaasteet tappavat joka vuosi 1000 ihmistä ja sairastuttava yli puoli miljoonaa. Tutkijoiden mukaan hiilidioksidipäästöjen vaikutus voi tappaa satoja miljoonia ihmisiä ja autioittaa valtioita. [5]

Soininvaara: suhtaudutaan ydinvoimaan rennommin

Osmo Soininvaaran mukaan vihreiden pitäisi suhtautua ydinvoimaan vasemmistoliiton tavoin: eduskuntaryhmässä kannattajat ja vastustajat istuvat sovussa keskenään. [16] Kolmannes vihreiden kannattajista tukee ydinvoimaa ja sitä ehdottomasti vastustavat ovat vähemmistössä. [16]

Soininvaaran mukaan reaktoriturvallisuus on parantunut ja ydinaseet voivat levitä ydinvoimasta riippumatta. [16]

Vihreisiin loikannut vasemmistopiraatti Lilja Tamminen kirjoitti maaliskuussa 2012, että vihreiden tulisi päästä ”hiilivoimapuolueen” imagostaan.[17] Tammisen mukaan ydinvoimaloiden määrien vähentäminen on johtanut vain fossiilivoimaloiden lisärakennukseen, mikä on huonoin mahdollinen tulos ilmasto- ja terveysnäkökulmasta.[17]

Merkittävimmät ydinvoimaonnettomuudet

Tshernobyl 1986

Ainoa merkittävä ydinvoimaonnettomuus on Tshernobylin ydinvoimalan onnettomuus vuonna 1986, joskin senkin vaikutukset ovat pieniä muiden voimatyyppien jatkuviin uhrimääriin verrattuna.

Lisäksi kyseessä oli ydinvoimalatyyppi, jota lännessä ei saisi käyttää, sillä tehtiin järjettömiä kokeita, ja turvajärjestelmät kytkettiin tarkoituksella päältä.

Wikipedia: ”Tšernobylissä tehtiin onnettomuuden sattuessa koetta, jota eivät olleet hyväksyneet voimalaitoksen suunnittelijat eivätkä edes suunnittelua tarpeeksi tuntevat henkilöt, sillä kokeen suorittaminen edellytti reaktorin käyttämistä tavalla, joka nimenomaan kiellettiin laitoksen käyttömääräyksissä. Turvallisuuskulttuuri oli syvästi puutteellinen, länsimaissa ei voimalaitosreaktoreita käytetä kokeisiin paitsi kattavan teknisen analyysin, laitoksen suunnittelijoiden kuulemisen ja riippumattoman turvallisuusviranomaisen hyväksynnän jälkeen. Varsinkaan laitoksen käyttömääräyksien noudattamatta jättäminen ei olisi mahdollista jo ohjausautomatiikan ja valvonnankaan vuoksi. Reaktorin operaattoreilta ja kokeen valvojalta puuttui koulutus reaktorin käyttäytymisestä kokeen alhaisella tehoalueella, jossa reaktion karkaaminen käsistä oli tunnettu vaaratekijä. Neuvostoliitossa voimalaitoksen operaattoreita ei koulutettu simulaattorin avulla toimimaan normaalista poikkeavissa ja yllättävissä tilanteissa, toisin kuin länsimaissa.[8] Koetta varten Tšernobylissä kytkettiin voimalaitoksen turvallisuusjärjestelmä pois päältä, koska se olisi estänyt reaktorin väärän käytön. Kevytvesireaktorissa puolestaan osa turvallisuusominaisuuksista perustuu luonnonlakeihin, joten niitä ei voi kytkeä pois missään olosuhteissa.” [4]

”WHO ja UNSCEAR pitävät Tshernobylin kaikkein suurimpana terveysvaikutuksena psykologisia ongelmia”. [5]

Fukushima 2011

Fukushiman tsunami tappoi 15 000 – 22 000 ihmistä. Tiedetoimittaja Michael Hanlonin mukaan toimittajilta hämärtyivät mittasuhteet täysin: tsunamin aiheuttama ydinvoimalaonnettomuus sai enemmän palstatilaa kuin tsunami, vaikka kukaan ei kuollut radioaktiivisiin päästöihin, muutama työntekijä tosin sai hieman sallittua suuremman ssäteilyannoksen. EU:n energiakomissaari ennusti ”apokalypsia” pelkkiin lehtitietoihin nojaten ilman minkäänlaista tieteellistä arviota. Professori Paddy Reganin mukaan lehdet saivat irrelevantteja dramaattisia otsikoita kertomalla jodin moninkertaistumisesta, koska normaalisti radioaktiivista jodia ei ole juuri lainkaan. [6]

Fukushiman tsunami aiheutti vesivoimalaonnettomuuden, jossa 1800 kotia tuhoutui ja ihmisiä kuoli. Harva tiedotusväline raportoi tästä toisin kuin vähemmän haitallisesta samanaikaisesta Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudesta. [7]

Hiilivoimalat tappavat satojatuhansia ihmisiä vuosittain, vesivoimalat yli sata. Fukushiman säteilyn raportoidaan nostaneen paikallisen maidon säteilytasoa, muttei kerrota, että maitoa pitää juoda 58 000 lasillista, jotta riski kasvaisi. [7]

”Hiroshiman ja Nagasakin pommien uhreja ja heidän jälkeläisiään 1950-luvulta saakka tutkineen Radiation Effects Research Foundationin varatutkimusjohtaja Evan Douple totesi haastattelussa [23] jo maaliskuussa, ettei hän usko Fukushiman aiheuttavan minkäänlaisia havaittavia terveysvaikutuksia. Evakuoinnin vuoksi altistusta on yksinkertaisesti liian vähän, liian harvalle ihmiselle, että altistuneiden mahdollisesti tulevaisuudessa syntyviä syöpätapauksia voisi mitenkään erottaa Fukushimasta johtuviksi. Samaan johtopäätökseen – ei havaittavia terveysvaikutuksia – tuli säteilysuojelun johtavan lehden Journal of Radiological Protectionin päätoimittaja Richard Wakeford [24], ja Tshernobyl-kudospankkia Lontoossa ylläpitävä professori Gerry Thomas [25]. Ydinvoiman terveysvaikutuksia kirjassaan Power to save the World selvittänyt Gwyneth Cravens esittää, että tämä on myös niinsanottu tieteellinen konsensus säteilyn terveysriskeistä [26].”

Liberaalien kanta

Liberalismilla ei ole kategorista kantaa ydinvoimaan. Monen liberaalin mielestä valtion tulee periä haittoja vastaavia haittaveroja ja jättää energiapolitiikka muuten markkinoille.

Jos jonkin voimalan haitat jollekulle ovat merkittävät, tällä tulee olla oikeus kieltää voimala, jolloin laitoksen suunnittelija joutuu ostamaan tällaisilta naapureilta luvat tai rakennuttamaan muualle, ja laajalle jakautuvat pikkuhaitat kuitataan haittaveroilla, jotta kannattaisi rakentaa vain voimaloita, joiden hyödyt ylittävät haitat.

Mitään voimaloita ei tuettaisi, koska edes aurinko- tai tuulivoimalat eivät tuota ulkoishyötyjä sen enempää kuin vaikkapa ravintolat tai ohjelmistoyritykset.

Lisätietoja lähdeviitteineen:
Ydinvoima (Liberalismi.net)

2 kommenttia artikkeliin ”Ydinvoima tappaa vähemmän kuin tuuli-, kaasu- tai biovoima

 1. ”Monen liberaalin mielestä valtion tulee periä haittoja vastaavia haittaveroja ja jättää energiapolitiikka muuten markkinoille.”

  Mikä liberaali se sellainen on, joka haluaa valtion ohjaavaa verotusta? Yksi sellainen haluaa yhdenlaista ja toinen toisenlaista ohjausta. Yhdessä niistä muodostuu nykyisenlainen holhousyhteiskunta.

  Valtiota ei tarvita haittojen määrittelyyn ja korvausten hoitamiseen. Eikö jo ole tarpeeksi esimerkkejä siitä, että mikään kaunis ajatus ei toteudu oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti valtion toimesta.

  Libertaarissa yhteiskunnassa jokaisella haitan kärsineellä on oikeus täyteen ennallistamiseen tai vastaavaan korvaukseen. Siihen ei tarvita yhteistä kassaa, josta rahat jaetaan poliittisin motiivein kaikille muille, paitsi varsinaisen haitan kärsineille.

  Tykkää

  • Millainen korvaus minun pitäisi saada autojen ja hiilivoimaloiden päästöistä?

   Nehän vahingoittavat minun terveyttäni, joskin tavalla, jota on yleensä vaikea mitata muutenkin tilastollisesti. Jos saan tietynlaisen sairauden, se johtuu 7 %:n todennäköisyydellä autoilusta ja 12 %:n todennäköisyydellä hiilivoimasta. Pitääkö sinun ja muiden autoilijoiden sitten kunkin maksaa osuutenne tuosta 7 %:sta?

   Jos ilmankin erillisiä sairauksia se vähentää elinikääni keskimäärin puolella vuodella, tuleeko teidän kunkin maksaa osuutenne siitä?

   Isoissa vastuissa suora korvauksen määrittäminen voi olla monella tapaa liberaalimpaa, mutta hyvin pieniin osiin jakautuneissa vastuissa tuon kirjoituksen mukaan moni liberaali, minun oman arvioni mukaan useimmat liberaalit kannattavat haittaveroja.

   Osa itseään libertaareiksi kutsuvistakin kannattaa haittaveroja. Libertaari-termin määritelmiä on useita, ja osan mukaan libertaari voi kannattaa minimivaltion rahoittamista haittaveroin. Muut liberaalit nyt ainakin voivat kannattaa haittaveroja, ja moni heistä kannattaakin.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s