Naisen orgasmi on 40 miehen orgasmia

Naisen orgasmi on 4 kertaa pidempi, 10 kertaa voimakkaampi ja 0,7 kertaa niin yleinen kuin miehen. Nainen saa 29 niin paljon nautintoa kuin mies: 0,72 kertaa niin usein mutta 40 kertaa enemmän nautintoa kerralla. Miehen orgasmi on 0,02 orgasmia – tai 0,03 orgasmia, jos yleisyyskin lasketaan.

Penis on sosiaalinen konstruktio ja pahan juurisyy – tiedelehti julkaisee tahallisen miesvihahölynpölyn

“Penis on sosiaalinen konstruktio”, “jalkojen levittely on tilan raiskausta”. Kahden tohtorin tahallinen hölynpöly meni tieteenä läpi vertaisarvioidusta yhteiskuntatieteiden lehdestä, kun tekijät kirjoittivat, miten miespuolisuus on sisäsyntyisesti pahaa ja penis sen alkujuuri. He sijoittelivat tekstiin pelkkää sisällötöntä, puhdasta miesvihaa ja tarkistivat, ettei yksikään virke sano mitään todellista.

Miehet ovat Marsista – sukupuolierot ovatkin suuria

16PF-persoonallisuusluokituksen mukaan Yhdysvaltain väestöstä 90 % omaa persoonallisuustyypin, jota on vain miehillä tai vain naisilla. Naiset ovat luonteiltaan 2,7 kertaa niin kaukana miehistä kuin muut miehet, koska naiset ovat tunneherkkiä, järkyttyviä, tunteilevia, lämpimiä, vastaanottavaisia, epäröiviä, varovaisia riskinkarttajia ja vastakkainasettelun välttelijöitä. Miehet ovat objektiivisia, realistisia, etäisiä ja armottoman sääntöorientoituneita.

Miesvihapuhe – SCUM-manifesti suomennettu, Atlas Saarikoski ylistää

Tulva-lehti kutsuu SCUMia ”feminismin klassikkoteokseksi” (1968): ”MIES ON BIOLOGINEN ONNETTOMUUS, kävelevä surkastuma, emotionaalisesti rampa, täysin kykenemätön empatiaan. Kaikki mihin mies koskee, muuttuu paskaksi. Mies on epätäydellinen nainen, jota riivaa pillukateus. Miehet eivät ole parannettavissa, vaan heidät tulee tuhota. SCUM taas on joukko itsenäisiä, röyhkeitä naisia, jotka ovat ottaneet asiakseen miesten täydellisen tuhoamisen.

Naisen euro on 102 senttiä

Tilastokeskuksen lukujen (ansiot ja työtunnit) perusteella Suomessa miesten keskipalkka vuonna 2006 oli 22,75 euroa/tunti ja naisten 22,71 eli 99,8 %. Verojen jälkeen luvut olivat 12,53 ja 12,57 euroa/tunti eli 100,3 % vuonna 2007. Jos asevelvollisten tekemä matalakorvauksinen pakkotyö huomioidaan, miesten keskipalkka laskee pari prosenttia. [2][3] Samassa tehtävässä nainen sai 96-97 % samantasoisen koulutuksen ja yhtä pitkän työkokemuksen omaavan miehen palkasta. Tämä saattoi selittyä muilla tekijöillä kuin sukupuolella kuten samannimikkeisten tehtävien eroilla. [4]

Naiskiintiöt heikensivät Norjan kilpailukykyä

Norjan vuoden 2003 laki 40 %:n sukupuolikiintiöistä johti nuorempiin ja kokemattomampiin hallituksiin, huomattavaan yritysten markkina-arvon laskuun ja yritysten suorituskyvyn heikkenemiseen. [1] Osin kokemattomat hallitukset myös tekivät kannattamattomia yritysostoja ja velkaantuivat enemmän, lisäksi kulut nousivat.[2] Miehet menettivät hallituspaikkansa itseään kokemattomammille naisille sukupuolensa vuoksi. Miten tällainen sukupuolisyrjintä voi olla tasa-arvoa, professori Mikko Ketokivi ihmettelee.

Sukupuolikiintiöt heikentäisivät taloutta, ikäkiintiöt vähemmän

Laskentatoimen professori Seppo Ikäheimon mukaan useat tutkimukset viittaavat siihen, että edes vapaaehtoinen naisten osuuden lisääntyminen yritysten hallituksissa ei lisää kannattavuutta toisin kuin kiintiöiden puolustajat väittävät. Jos kiintiöillä pakotettaisiin lisäämään naisten osuutta, tällöin jouduttaisiin palkkaamaan naisia silloinkin, kun tarjolla olisi miten paljon pätevämpiä miehiä tahansa, jolloin haitta olisi paljon suurempi. Tämä olisi miesten syrjintää, omistusoikeuden rikkomus ja talouden vahingoittamista. Myös ikä-, kansalaisuus-, entisyys- ja uskontokiintiöt näyttävät hyödyttömiltä.

Valtiot pakottavat syrjimään, markkinat rankaisevat syrjinnästä

Apartheid, kuuluisa USA:n raitiovaunujen rotuerottelu ja muu pahin rotusorto on ollut valtioiden laeilla pakottamaa, ja yritykset ovat vastustaneet niitä jopa rangaistusten uhalla. Markkinat rankaisevat automaattisesti yrityksiä, jotka syrjivät työntekijöitä (minkään muun kuin tuottavuuden perusteella), mutta poliitikkojen ja viranomaisten menestys ei samoin kärsi syrjinnästä vaan voi jopa edistyä – demokratiassa valta kun on enemmistöllä, mikä on usein johtanut syrjintään. Myös positiivinen syrjintä rikkoo väistämättä yksilöiden yhdenvertaisuutta ja auttaa vähemmistön hyväosaisia yleensä vähemmistön huono-osaisten kustannuksella sekä lisää muiden katkeruutta, sortoa ja väkivaltaa vähemmistöä kohtaan.

Sijaissynnytys – poliitikot määräävät naisen kohdusta

Poliitikot kielsivät sijaissynnytyksen vuonna 2007. Nyt Tuija Braxin oikeusministeriö pohjustaa kiellon osittaista purkamista. Helsingin Sanomat haluaa jatkossakin kieltää naisia päättämästä itse ruumiinsa käytöstä palkkiota vastaan. Tutkimusten mukaan sijaissynnyttäjien kokemukset ovat positiivisia ja saajaäidit ovat luomuäitejä lämpimämpiä lapsilleen.

Nettihomoerobuumi?

Vapaa-ajattelijana olen seurannut yllätyksellä, ilolla ja kauhulla kirkostaeroamisbuumia. Yllätyksellä koska jopa vaparikavereilleni homma tuli täysin puskan takaa, ja ilolla kun pitkästä aikaa kirkko ja ainoa julkisanotusti uskonnollinen puolueemme ovat tosiasioiden pakosta selkä seinää vasten, joutuen vihdoin kertomaan mitä todella kannattavat. Vaan kyllä tässä viikon kuluessa kauhu on alkanut ottaa jatkuvasti suuremman vallan.