Miehet ovat Marsista – sukupuolierot ovatkin suuria

16PF-persoonallisuusluokituksen mukaan Yhdysvaltain väestöstä 90 % omaa persoonallisuustyypin, jota on vain miehillä tai vain naisilla. Naiset ovat luonteiltaan 2,7 kertaa niin kaukana miehistä kuin muut miehet, koska naiset ovat tunneherkkiä, järkyttyviä, tunteilevia, lämpimiä, vastaanottavaisia, epäröiviä, varovaisia riskinkarttajia ja vastakkainasettelun välttelijöitä. Miehet ovat objektiivisia, realistisia, etäisiä ja armottoman sääntöorientoituneita.

Tutkijat yllättyivät siitä, miten suuri ero on. Ennen tätä oli yleensä käytetty liian karkeaa persoonallisuusluokitusta tai puutteellisia analyysimenetelmiä.

Saako tästä puhua?

Jos haluaa nähdä useimmat miehet kylminä ja armottomina vastustajina tai useimmat naiset epäloogisina, tunneherkkinä ja kaikesta järkyttyvinä, ja pitää kumpia tahansa huonompina, tutkimuksesta voi löytää ajatukselle tukea. Valitettavasti ihmisellä on taipumus tulkita vieraat ajattelu- ja toimintatavat pahaksi tarkoitukseksi tai huonommuudeksi. Voisi olla hyödyllisempää kokeilla omaksua parhaita puolia vastakkaisista käyttäytymismalleista ja ymmärtää loppujakin.

Eroja ei myöskään pidä tulkita niin, että voisi luottaa miehen olevan miestyypillinen tai päinvastoin, koska minkä tahansa yksittäisen piirteen kummassakin ääripäässä on sekä miehiä että naisia, vain eri määrät. Sentimentaalisuus-akselia lukuun ottamatta edes useimmat erot yksittäisen persoonallisuuspiirteen keskiarvoissa eivät ole suuria. Erot näkyvät selvemmin ääriyksilöiden tai naisryhmien ja miesryhmien kulttuurien välillä. On myös epäselvää, mitkä eroista ovat kasvussa ja mitkä laskussa, ja erot ovat vain osittain geneettisiä.

Naiset ovat herkkiä ja tunteilevia

Ylivoimaisesti suurin ero oli Tunteilevuus (I) -akselilla: naiset ovat herkkiä, tunteileviä, hellämielisiä, esteettisiä ja hienostuneita, miehet objektiivisia, no-nonsense, tunteilemattomia, hyötyä ajattelevia (utilitarian), itsenäisiä, tough-minded – peräti 2,29 keskihajonnan päässä. Silti muiden 14 tekijänkin suhteen ero oli 1,71 yhden sukupuolen keskihajontaa, mikä sekin on hyvin paljon. Virherajat ovat 0,05:n luokkaa. [2]

Miehet toimivat ryhmissä sääntöorientoituneesti, objektiivisesti ja kylmästi

Tutkimuksen miehet ovat ryhmätoiminta- ja sääntöorientoituneita, objektiivisia, ”cooleja”, kylmiä, etäisiä, vakavia, hiljaisia, sulkeutuneita; naiset ovat lämpimiä, hellämielisiä, subjektiivisia, säännöistä piittaamattomia, vastaanottavaisia/huomaavaisia toisia kohtaan (16PF-akselit A, F, I, Q2 ja -G), aidompia, avoimempia, teeskentelemättömämpiä ja naiivimman vaikutelman tekeviä (N). [2]

Tämän katsotaan johtuvan siitä, että miehet ovat metsästyksessä ja muuten toimineet isommissa yhteisöissä sääntöjen ja hierarkioiden mukaan, kilpailijoiden keskellä, naiset taas ovat toimineet enemmän lähisuhteissa ja tarvinneet enemmän läheisyyden korostamista kuin ison joukon toimintaa helpottavia sääntöjä. Naisten katsotaankin ajattelevan ”armo mieluummin kuin oikeudenmukaisuus”, jopa yleisen edun kustannuksella, kun taas miehet ajattelevat rationaalisemmin yleistä tai omaa etua eivätkä niinkään subjektiivisesti ”ymmärrä toista” (yhtä ainoaa).

Miehet ovat kriittisiä, rohkeita kokeilijoita, analyyttisiä, estottomia ja paksunahkaisia, naiset epäröiviä riskinkarttajia

Naiset ovat epävarmoja, itseään syyllistäviä, riskinkarttajia: tuttuun ja perinteiseen turvautuvia (”konservatiiveja” sanan varsinaisessa merkityksessä), kireitä ja turhautuneita (Q4) miehet ”radikaaleja”, kokeilevia, analyyttisiä, liberaaleja, kriittisiä, vapaa-ajattelevia, avoimia muutokselle (Q1), itsevarmoja, itsetyytyväisiä, huolettomia, luottavaisia (-O), rentoja ja kärsivällisiä (-Q4), sosiaalisesti rohkeita, estottomia, paksunahkaisia (H); naiset ujoja, arkoja, epäröiviä, peloissaan (-H). [2]

Naisten riskinkarttavuus (ja konservatiivisuus) saa heidät miehiä useammin demareiksi. Useimmissa ääriryhmissä, fundamentalisteissa ja pioneeriryhmissä miehillä on yliedustus.

Naiset ovat ailahtelevia, tunneherkkiä ja järkyttyviä

Naiset ovat myös ailahtelevia, tunneherkkiä, helposti järkyttyviä (Reactive emotionally, changeable, affected by feelings, emotionally less stable, easily upset) (-C), miehet kypsiä ja todellisuuden tyynesti kohtaavia. [2]

”Varia semper femina”, sanoivat jo muinaiset roomalaiset. Myös kuukautiskierto vaikuttaa usein huomattavasti naisten mielialoihin. Tietenkin suuri vähemmistö naisista on vakaita ja tyyniä ja suuri vähemmistö miehistä herkkiä ja järkyttyviä – sukupuolten välinen ero emotionaalisen vakauden (C) akselilla oli keskimäärin 0,35 sukupuolen keskihajontaa[2].

Miehet ovat vakuuttavia, aggressiivisia ja skeptisiä, naiset välttelevät konflikteja

Miehet ovat dominoivia, vakuuttavia, aggressiivisia, itsepäisiä (E), skeptisiä, epäileviä, vastustavia (L), naiset vaatimattomampia, helpommin johdettavia, konflikteja välttelevämpiä jne. (epäsuorempia), luottavaisia, hyväksyviä. [2]

Naiset ovat miehiä uskonnollisempia ja taikauskoisempia horoskoopeista mystiikkaan.

Yleistä tutkimuksesta

M-akselilla ero oli hyvin lievä: naiset ovat hajamielisiä, epäkäytännöllisiä, mielikuvituksekkaita, miehet ratkaisukeskeisempiä, jalat maassa. [2] Q3-akselilla ero oli vieläkin lievempi ja B-akseli (älykkyys) ei ollut tutkimuksessa [2] – sukupuolten välistä älykkyyseroa on hyvin vähän, joskin ääripäissä miehet ovat yliedustettuja älykkyydessäkin.

Missä tahansa yksittäisessä ominaisuudessa nainen voi olla ”miestyypillinen” ja päinvastoin, mutta useimmat naiset ovat siis erilaisia kuin miehet. Tutkimus ei selvittänyt, mikä osa eroista on synnynnäistä.

Kunkin 15 akselin sisäinen konsistenssi oli 68 – 87 %,[2] joten tiettyä akselia vastaavien kysymysten vastaukset ennustivat toisiaan melko hyvin.

Aiemmissa tutkimuksissa on yleensä käytetty karkeampia akseleita, jolloin miestyypilliset akselit ovat kumonneet naistyypillisiä akseleita ja sukupuolierot ovat kadonneet näkyvistä. Lisäksi latentit muuttujat oli aiemmin usein jätetty huomiotta ja erojen merkittävyyttä tutkittaessa akseleita oli tarkasteltu yksittäin eikä kokonaisuutena. [2]

Tutkimuksen aineisto oli edustava otos yhdysvaltalaisista (1993, N = 10 261), joskin koulutustaso ylitti keskiarvon.[2] Ehkä otos ei täysin edusta köyhiä ja kodittomia. Tulos julkaistiin 4.1.2012 PLoS Onessa.[3]

Tutkijoiden mukaan PF-kyselymenetelmä pikemminkin vähättelee kuin liioittelee sukupuolieroja, koska ihmiset tyypillisesti arvioivat ominaisuuksiaan enemmän suhteessa saman kuin vastakkaisen sukupuolen ominaisuuksiin. Tämä selittää sitä, miksi tasa-arvoisemmissa yhteiskunnissa kyselymenetelmä tuottaa suurempia sukupuolieroja kuin epätasa-arvoisemmissa. [2]

Sureminen

Naiset reagoivat kriiseihin ja suruun yleensä voimakkaammin ja vahvemmin tunneilmaisuin mutta he pystyvät käsittelemään traumojaan paremmin ja heille jää niistä vähemmän pitkäaikaisia ongelmia kuin miehille. Miehet suuntautuvat usein ongelmanratkaisuun tai purkavat surua toimintaan, naiset puhuvat tunteistaan läheisille. Miesten ratkaisuja ovat ajatusten eristäminen pois mielestä velvollisuuksien hoitamiseksi, liikunta, huumori, seura tai yksinäisyys. [5]

Seksi

Suomessakin kaikenikäisten miesten seksuaalinen halu on voimakkaampi kuin samanikäisten naisten. Aivan suhteen alussa erot ovat usein pienempiä. Miesten halu on keskimäärin erilaista kuin naisten. [6]

Miehet ovat aiempaa useammin suhteen haluton osapuoli mutta eivät vieläkään yhtä usein kuin naiset.

Ammatinvalinta

Naiset valitsevat hyvin usein sosiaalisen tai välittämiseen liittyvän ammatin kuten opetus- tai hoiva-ammatin tai hallintotehtävän.[3] Tohtori Paul Irwingin mukaan siinä ei ole mitään pahaa, että ihminen valitsee ammatin, jossa on onnellinen ja tyytyväinen.[3]

16PF-persoonallisuuspiirretutkimusta edeltävät tutkimukset ovat jo osoittaneet huomattavia sukupuolieroja mm. aggressioissa ja ammatillisissa kiinnostuksissa (ihmiset vs. ”things”). [2]

Vastasyntyneet

Syntymästään lähtien pojat kiinnostuvat enemmän liikkuvista kohteista, tytöt ihmiskasvoista. Pienet tytöt itkevät enemmän ja ovat kosketusherkempiä jo vastasyntyneinä. Heidän kuulonsa on herkempi ja siten heidän kielitaitonsa ja vuorovaikutuksensa kehittyy nopeammin. [7]

Lisätietoja lähdeviitteineen:

2 kommenttia artikkeliin ”Miehet ovat Marsista – sukupuolierot ovatkin suuria

 1. Täytyypä muuten jonkin sortin matikkanörttinä painottaa tässä erästä yksityiskohtaa, joka leikkaa hämmentävänkin tehokkaasti tutkimuksen herättämän kritiikin läpi, vaikka sinänsä tuo otettiinkin jo artikkelin rivien välissä huomioon. Nimittäin, se Mahalanobis-etäisyys josta suurin osa ylläriä tutkimuksessa tulee tosiaan kertoo, että miesten ja naisten jakaumat näyttävät menevän hämmentävän vähän päällekkäin. Vaikka tähän liittyy tiettyjä tilastollisia olettamia jakaumien muodosta, käytetyn persoonallisuustestin/-luokittelun hyödyllisyydestä muissa yhteyksissä, ja vaikkapa tuon tilastollisen eron tarkasta psykologisesta tulkinnasta, tuolla tavalla ilmaistuna persoonallisuuspiirteet erottavat jo näinkin tilastollisesti ja laskennallisesti yksinkertaisessa raamissa (pohjimmiltaan lineaaridiskriminanttianalyysi) miehet ja naiset hyvin suurella varmuudella toisistaan.

  Tuon eron käytännön merkityksestä voidaan tapella. Tilastosuureiden, mukaanlukien niin pieni kuin tässä käytetty iso D:kin, tulkintahan kuitenkin on huomattavan hienovarainen sportti. (Paljon isompi syy siihen muuten että tilastotieteilijäksi pitää kouluttautua kuin alan matemaattisuus ikinä, ja pohjaselitys sille miksi juuri tilastosta on niin helppo tuottaa emävale.)

  Mutta tosiasiallisesti tuo tulos on silti shokeeraava. Se kun noin suurinpiirtein tarkoittaa, että ihmisen sukupuoli paistaa hänen abstraktista persoonallisuudestaan läpi varmuudella, joka on lähempänä ulkonäön ennustusvoimaa kuin vaikkapa ammatinvalinnan tai kulttuuristen intressien.

  Samalla tämä tutkimus on lähestulkoon koulukirjaesimerkki siitä kuinka tilastomenetelmät ovat epäintuitiivisen voimakkaita jo yksinkertaisissa muodoissaan, eli kuinka vaikkapa siihen nojautuva data mining pystyy käsittämättömän vahvoihin erotustehtäviin jopa näennäisen epäolennaisen lähtötiedon perusteella. Siitäkin, kuinka ajattelu kokonaisten (monimuuttujaisten?) todennäköisyysjakaumien tasolla sen sijaan että pitäydytään puhtaasti johdettujen, konventionaalisten kokonaistilastomittarien tasolla on *aina* se oikeampi ja voimakkaampi tie käsitteellistää todennäköisyyden ja tilastotieteen sovellusala.

  Niinpä suosittelisin vakavasti itse kutakin lukemaan tuon tutkimuksen läpi, ja miettimään mitä kaikkea siellä rivien välissä oikeastaan onkaan. Tuon harjoituksen jälkeen kun nimittäin 95% tilastollisista emävaleista on yhtäkkiä täysin läpinäkyviä.

  Tykkää

  • Väite: ”Yksilöiden väliset erot ovat suurempia kuin sukupuolten väliset erot” on tuon PLOS ONE -artikkelin mukaan täyttä BS:ää. Sukupuolten väliset erot ovat kolme kertaa suuremmat: keskivertonainen eroaa keskivertomiehestä 2,71 kertaa niin paljon kuin nainen toisesta naisesta tai mies toisesta miehestä.

   ”D = 1.00 means that the two group centroids are one standard deviation apart on the discriminant axis.”

   Siis viitatun PLOS ONE -artikkelin ”D = 2.71” todella tarkoittaa, että keskimääräinen mies on 2,71 niin kaukana keskimääräisestä naisesta kuin satunnainen* nainen on toisesta satunnaisesta naisesta. Satunnaisen miehen etäisyys satunnaisesta naisesta on vielä suurempi (kun noiden keskivertoerojen päälle tulevat yksilölliset poikkeamat keskiarvoista), joskaan ei kovin paljon.

   *) Tarkoittaa naisten keskihajontaa, mikä on tarkkaan ottaen hieman eri asia. Tässä on myös oletettu, että naisten keskihajonta on sama kuin miesten, joten tarkkaan ottaen luku voi olla hieman suurempi tai pienempi, mutta suunnilleen näin.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s