Uudet komentokukkulat: kuinka tehottomiksi valtio tekee terveydenhuollon ja koulutuksen

Leninin opein 1900-luvulla sosialistit taistelivat perusteollisuuden sosialisoimisesta. Nykytalouden ratkaisevat kasvusektorit ovat terveydenhoito ja koulutus. Lisääntyvä valtiokontrolli estää näiden innovaatioiden, tehokkuuden ja laadun tarvittavan kasvun ja jähmettää taloudet kuten kävi perusteollisuuden sosialisoineissa maissa. Valtio lisää paitsi tehottomuutta myös ylikysyntää: terveydenhuollon ja koulutuksen lisärahoituksen hyöty on tutkimusten mukaan lähellä nollaa.

Ei loppua Wall Street -sosialismille

Kaatuvien finanssiyritysten pelastaminen jatkuu. Tällä hetkellä USA:n keskuspankki puuhaa pelastuspakettia AIG:lle, maailman suurimmalle vakuutusyhtiölle. Viime maaliskuussa Fed pelasti Bear Stearns -investointipankin ja muutama viikko sitten valtion sponsoroimat yritykset Fannie Mae & Freddie Mac kansallistettiin. Voidaan väittää, että vaikka USA:n liittovaltio olisi vastuussa näiden finanssiyritysten pelastamisesta ruokittuaan irrationaalista käytöstä vuosikausia, niin pitkällä aikavälillä liittovaltio päällystää tietä kohti uutta kriisiä.

Yksityistetyt palvelut julkisia halutumpia ja halvempia

Karjaan terveydenhuollon yksityistäminen tuottanut säästöjä

Karjaa yksityisti koko terveydenhuoltonsa Folkhälsanille vuonna 1998. Tämän jälkeen kaupungin terveydenhuoltomenot ovat laskeneet kuudenneksella suhteessa muihin kuntiin. Kaupungin terveydenhuollon menot ovat laskeneet reaalisesti 3,6 % ja muissa kunnissa ne ovat nousseet keskimäärin 12,6 %.

Markkinatalous poistaa korruption

Entinen pääministeri Esko Aho valitteli, että muissa maissa ex-pääministeriys on liike-elämässä valttia, Suomessa miinusta. Tämä saattaa heijastella sitä, että Suomessa korruptio on suhteellisen vähäistä, kun taas esim. USA:ssa yritykset palkkaavat poliitikkoja huippurahakkaisiin virkoihin ja poliitikot lahjoittavat yrityksille etuja tällaisten virkojen toivossa.