Suomen konservatiivit ja Suomen vapauspuolue

Kaksi uutta puoluetta on perusteilla. Suomen konservatiivit on selkeän ei-vasemmistolainen konservatiivipuolue, kun taas Suomen vapauspuolue vaikuttaa kansallissosialistiselta. Suomalainen vapauspuolue vihaa kapitalismia Hitlerin 25 kohdan puolueohjelman lievennetyn kopion voimalla.

Uusi Suomi sanoo Suomen konservatiiveja ja Suomen vapauspuoluetta Perussuomalaisten tyyppisiksi ja kertoo niistä samassa artikkelissa kuin halla-aholaisten ja vanhojen perussuomalaisten välien rakoilusta. Halla-Aho on kuullut vain konservatiiveista mutta ei ole ollut mukana heidänkään toiminnassaan.

Jussi Halla-Aho sai kyseenalaisena pidetyn syytteen uskonrauhan rikkomisesta, ja Perussuomalaiset kieltäytyivät ottamasta häntä eurovaaliehdokkaakseen. Sitoutumaton Juha Mäki-Ketelä on keräyttänyt vasta noin 1000 Jussi Halla-Ahon eurovaaliehdokkuuteen vaadittavasta 2000 nimestä mutta uskoo saavuttavansa tavoitteen takarajaan 28.4. mennessä, US kertoo. Blogissaan Jussi Halla-Aho kannustaa ihmisiä tukemaan nimenkeräyshanketta mutta sanoo ilmoittavansa kantansa ehdokkuuteen vasta lähellä takarajaa maksimoidakseen harkinta-ajan.

Suomen vapauspuolue

Ainoa luotettava lähde puolueesta on US, jonka mukaan:
”Olemme niin kuin Perussuomalaiset, mutta enemmän oikealta. Emme ole protestipuolue, vaan vaihtoehto Perussuomalaisille, kertoo Suomen Vapauspuolueen puheenjohtaja Kalevi Helo Tampereelta Uudelle Suomelle.”

”Puolueen poliittinen väri on oranssi. Vapauspuolue pyrkii haalimaan kannattajia niin Soiniin pettyneistä perussuomalaisista kuin puolueen kuulumattomista maahanmuuttokriittisistä ihmisistäkin.”

”Kalevi Helon mukaan hajoamisainekset ovat olleet käynnissä Perussuomalaisissa jo pitkään. Puolueen ongelmaksi muodostuu hänen mielestään lupausten pitäminen. ’Soini itse hajottaa puoluetta’, Helo sanoo. Halla-ahon vapauspuolue toivottaa tervetulleeksi joukkoihinsa, vaikka ei häneen olekaan ollut yhteydessä.”

MySpace:ssä on 16.11.2007 perustettu ryhmä Suomen vapauspuolue (SVAPO). Toimituksella ei ole tietoa, onko sen perustaja puolueen aktiivi. Ryhmä on ”Nationalistinen/isänmaallinen/antikristillinen järjestö ”, kotipaikkana Tampere/Valkeakoski, jäseniä 12, joista osa ehkä tekaistuja.

”Ryhmän vetäjä: Mara Kointähti”, jonka sivuilla ”Tietoja minusta: Olen 23-vuotias miespuolinen henkil� ja ’itseoppinut/v��rinymm�rretty bensa-asema-filosofi’ – – Synnyin helluntailaisperheeseen, k�vin kokouksissa ja joskus 12 vuotiaana tein selv�ksi ett� t�m� ei ole minua varten – – kannatan yksityisautoilua.”

Muuta tietoa puolueesta ei toistaiseksi ole löytynyt paitsi rekisteröintipapereiden jättö 6.4.09. Sen sijaan Internetissä ovat ”Suomalaisen vapauspuolueen” kotisivut, jotka eivät liity puolueeseen. Tästä syystä tähänastinen osa tästä artikkelista on osittain kirjoitettu uudelleen 8.4.09.

Suomalainen vapauspuolue

[Tähän artikkeliin alempana kirjoitetun kommentin mukaan puolue on täysin tekaistu. Sittemmin sivujen ylläpitäjä on vahvistanut kommenttien aitouden.]

Suomalaisen vapauspuolueen www-sivut eivät kerro puolueesta henkilöitä eivät juuri muutakaan kuin ohjelman, joka on melkein tarkka mutta lievennetty (sekä vähemmän rasistinen että vähemmän sosialistinen) kopio Adolf Hitlerin julistamasta (mutta työryhmän tekemästä) kansallissosialistisesta puolueohjelmasta. Suomalainen vapauspuolue tosin on lieventänyt Hitlerin pahinta sosialismia: se mm. ei vaadi kaikkien suurmyymälöiden ja trustien sosialisoimista jne. vaan vain pahimpien, kieltää kyllä koronkiskonnan ja keinottelun mutta määrää siitä kuolemanrangaistuksen vain ääritapauksissa. Jälleen toisin kuin Hitler, puolue sallii työtulojen lisäksi myös ”kohtuulliset” pääomatulot.

Hitlerin tavoin puolue haluaa myös paisuttaa hyvinvointivaltiota ja sosiaaliturvaa huomattavasti – tämän osan ohjelmasta Hitler toteuttikin erityisen tarkkaan ylittäen kirkkaasti muun maailman – sekä rajoittaa sanan- ja uskonvapautta moraalisin perustein, vastustaa palkka-armeijapuheita jne. Ohjelma on tiukan kollektivistinen, anti-individualistinen: ”yleinen etu ennen yksityistä etua” ja vastustaa muuta kuin työperäistä maahanmuuttoa. Ohjelma on tiukan kansallinen, joskin esittely sanoo: ”Käydään kauppaa, harrastetaan kulttuurivaihtoa, matkaillaan jne. Mutta ei sotketa täysin toisilleen vieraita kansoja ja kulttuureja ja uskontoja yhdeksi monikulttuuriseksi massaksi”.

Suomen konservatiivit

Suomen konservatiivit -puolue jätettiin yhdistysrekisteriin 24.2.09, Suomen vapauspuolue 6.4.09. Päätökset tulevat yleensä kolmessa kuukaudessa mutta puoluerekisteriin pääsy (ry:stä rp.) vaatii lisäksi 5000 kannattajakortin keräämisen.

Konservatiivit näyttää olevan suorapuheisen konservatiivinen puolue, joka sanoo, mitä vanhoillinen – muttei kaikkein vanhoillisin – osa kansasta haluaa kuulla. Esimerkiksi rikollisille, työnvieroksujille ja punavihreille ei riitä liiemmälti sympatioita, 12-14-vuotiaillekin pitäisi voida tuomita yhteiskuntapalvelua pelkän puhuttelun sijaan.

Konservatiivit näyttävät tuomitsevan rasismin aidosti toisin kuin Suomalainen vapauspuolue, mutta toisaalta konservatiivien ohjelmassa tulijoilta vaaditaan paitsi lakien myös paikallisten tapojen kunnioittamista. Turkin EU-jäsenyyttä vastustetaan. Suomen tulee elää sovussa naapureiden kanssa ja liittyä Natoon ensi vaalikaudella.

Puolue vaatii auktoriteettien kunnioittamista ja vastustaa sitä, että maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat kiellettyjä, kannattaa perheverotusta ja perheiden oikeutta valita roolinsa, esim. kotiäidin tai koti-isän. Konservatiivit kannattavat ydinvoimaloita ja varovaista edelläkävijän roolia ympäristöasioissa.

Konservatiivien talousohjelma on ei-sosialistinen muttei kuitenkaan kovin liberaali vaan kollektiivista hyvää tavoitteleva.

Kansallissosialistit ovat ”äärioikeistoa” ja konservatiivit ”konservatiiveja”

Suomalaisen vapauspuolueen ohjelma on yksiselitteisen kansallissosialistinen sekä sisällöltään että muodoltaan. Siksi nimitys ”äärioikeistolainen” olisi aivan tarpeettoman harhaanjohtava, etenkin kun talouspoliittisesti kansallissosialismi on Vasemmistoliitostakin kaukana vasemmalla. Eihän Suomen vasemmistopuolueiden internationalismisosialismi ole enää alkuunkaan niin vahvaa kuin Suomalaisella vapauspuolueella tai Hitlerin kansallissosialistisella puolueella – tai niitä lähellä olevilla muiden maiden puolueilla kuten Ranskan Jean-Marie Le Penin Front National. Tosin nykyajan kansallissosialistiset ja ”oikeistopopulistiset” puolueet – kuten muutkin – siirtyvät kasvaessaan kohti keskustaa, maltillisemmiksi.

Suomen konservatiivit on aivan toista luokkaa. Koska se on yksiselitteisen konservatiivinen, sitä tulee nimittää ”konservatiiviseksi” eikä esim. ”oikeistopopulistiseksi”, joka puolestaan viittaa maltilliseen populismiin mukaanlukien eliitin ja maahanmuuton vastustus. Osa ”oikeistopopulistisiksi” nimitetyistä puolueista, esimerkiksi Itävallan Vapauspuolue ja Norjan Edistyspuolue, ovat sekoittaneet keitokseen jopa joitain jossain määrin liberaaleja ohjelmakohtia. ”Oikeistopopulistinen” ei siis olisi kuitenkaan täysin väärä nimitys Suomen konservatiiveillekaan. Puolueen viittaus Ronald Reaganiin on oikeansuuntainen mutta ohittaa – kuten Suomen tiedotusvälineetkin yleensä – sen, että Reaganilla oli konservatiivisten näkemysten lisäksi muutama liberaalikin.

Vastustajien joskus näillä nimityksillä turhaan leimaama 90-luvun Nuorsuomalainen puolue oli sata vuotta vanhemman kaimansa tavoin hyvin maltillinen liberaalipuolue, kaukana libertarismista, kauempana konservatismista ja vieläkin kauempana kansainvälisestä sosialismista ja kansallissosialismista. Nykypuolueista Rkp:n, Vihreiden ja Kokoomuksen liberaalisiipien sekä tietysti Liberaalit-puolueen (ex-LKP) fuusio tuottaisi hieman samansuuntaisen liikkeen, kun taas Suomen konservatiiveja voisi jäljitellä ottamalla eduskuntapuolueiden ei-sosialistisimmat konservatiivit; ne sosialistisimmat konservatiivit ovat Suomalaisen vapauspuolueen suunnassa mutta toivottavasti eivät alkuunkaan yhtä syvällä sosialismiltaan eivätkä nationalismiltaan.

Kaikissa eduskuntapuolueissa vihreitä lukuunottamatta (ja kenties rkp:tä; vasemmistoliiton vanhoillisimmat äijät ovat osin kummallakin puolella rajaa) lienee kansanedustajia, joille Suomen konservatiivien ohjelma olisi läheisempi kuin oman puolueen, vaikka he eivät tietenkään tunnusta sitä. Liberalismista puolueen ohjelma on tietenkin kauempana kuin eräiden eduskuntapuolueiden ohjelmat muttei kaikkien. Toisaalta jopa Perussuomalaisten, Kristillisdemokraattien ja Vasemmistoliiton ohjelmat ovat valovuosia lähempänä liberalismia kuin Suomalaisen vapauspuolueen ohjelma.

Jussi Halla-Aho ei voine harkitakaan Suomalaista vapauspuoluetta. Vielä talvella hän kieltäytyi yhteistyöstä Konservatiivien kanssa (silloin ”Suomen republikaanit”) haluten pitäytyä Perussuomalaisissa. Ellei hän liity Konservatiiveihin, tämänkään puolueen mahdollisuudet eduskuntapaikkaan eivät näytä hyviltä. Juuri nyt Halla-Aho haluaa pitää kaikki ovet avoimina. Hän itse tulee valituksi eduskuntaan, ellei parissa vuodessa ehdi tulla yllätyksiä. On mielenkiintoista nähdä, paljonko aikaa Yle suo hänelle sitoutumattomana eurovaalipaneeleissa.

US: Halla-aholaiset aloittivat kapinan (Uusi Suomi 6.4.09)
Suomen konservatiivit: puolueohjelma (< 6.4.09)
Suomalainen vapauspuolue: 25-kohtainen puolueohjelma (< 6.4.09)
Adolf Hitlerin 25-kohtainen kansallissosialistinen puolueohjelma
Kaivattu kolmas tie vei umpikujaan (Nykypäivä 6.2.09 / Eero Iloniemi):
”Mitä yhteistä on sosiaalidemokraattisilla aatteilla ja kansallissosialisteilla? Entä fasisteilla ja hyvinvointiyhteiskunnalla? Paljonkin, väittää uusi kirja.” (Jonah Goldberg, Liberal Fascism, 2008, missä ”liberal” viittaa ”jenkkiliberalismiin” eli sosialismiin)
US: ”Natsi-Jutta” suututti Päivi Lipposen (16.2.09, keskustelua em. linkin artikkelista; tosin kuvan naisen yhteys Urpilaiseen on demarien keksintöä)
Demarinuorten lehti sanoo Hitleriä Niinistön kampanja-aatteen esikuvaksi (30.12.05)
VS: Facebook-ryhmän mukaan Muhammed oli pedofiili (Halla-Ahon saamasta syytteestä 31.3.09)
AL: Imeekö konservatiivit verta perussuomalaisista? (17.1.09: Suomen konservatiivit ja Halla-Aho)
Keronen: Yleisradion lakisääteisenä tehtävänä on toimia propagandakoneena (9.2.09, Saska Saarikoski ja Leif Salmén huutavat kurkku suorana Halla-Ahoa fasistiksi)

4 kommenttia artikkeliin ”Suomen konservatiivit ja Suomen vapauspuolue

 1. ”Suomen Vapauspuolueen” toimintaa esittelevät sivut tehtiin helmikuussa ja esiteltiin Hommafoorumilla. Tarkoituksena oli testata, kuinka nopeasti Hommafoorumin lukijat huomaavat saman, mikä nyt on huomattu täällä Vapaasanassa. Hommafoorumilla asiaa ei ole huomattu vielä tähän päivään mennessäkään, mutta eiköhän sana sinnekin kierrä.

  Puolueohjelma on todellakin lainattu NSDAP:n vuoden 1920 puolueohjelmasta. Se ei tietenkään ole suora käännös, koska silloin se olisi liian helposti tunnistettavissa. Ei tämän hetken maailmassa enää voi julistaa, että me vaadimme trustien kansallistamista tai että vaadimme tavaratalojen sosialisoimista ym. Eikä tietenkään voi enää kirjoittaa juutalaisista. Juutalaiset piti muuttaa muslimeiksi, ja joitakin kohtia oli pakko muuttaa ja lieventää. Trustit esimerkiksi muuttuivat monikansallisiksi yrityksiksi. Mutta sama määrä pykäliä on kuin alkuperäisessäkin, ja useimmat alkavat sanoilla ”me vaadimme”.

  Puolueen esittely Hommafoorumilla helmikuussa meni sikäli pieleen, että puolueen etusivun logo oli vähän liian raju, ja lukijat tekivät siitä johtopäätöksiä tutkimatta varsinaista puolueohjelmaa.

  Logo vaihdettiin pian, mutta sen jälkeen oli odotettava sopivaa tilaisuutta esitellä puolue uudestaan.

  Maaliskuussa puolueen etusivulle tehtiin vielä pieniä muutoksia ja tarkennuksia, kun sivut näyttivät taas herättävän kiinnostusta.

  Se, mistä ja miksi nämä sivut nyt yhtäkkiä taas päätyivät keskustelun ja ihmettelyn kohteeksi, ei ole ainakaan minulle selvillä. En ole niitä ”markkinoinut”.

  Miksi sivut tehtiin?

  Mitään syvällistä syytä ei tiedä luultavasti edes tekijä itse. Ehkä taustalla oli se, että hommafoorumilla ja muuallakin ”maahanmuuttokriittisten” keskusteluissa ja blogeissa viitataan usein natseihin. Näitä juttuja lukiessa saa sen vaikutuksen, että kukaan ei käytännössä edes tiedä, millainen puolue Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue on ollut. Natsismi on monille lähinnä sama asia kuin eräät sen symbolit. Totta kai historioitsijat ja muut alan harrastajat, jos sellaisia foorumeilla on, tietävät. Mutta tavallisen peruskirjoittelijan tiedot näyttävät hatarilta.

  Suomalaisen vapauspuolueen sivujen tarkoitus oli siis tutkia sitä, kuinka nopeasti joku keksisi, että puolueen ohjelma on ”kopio” natsien ohjelmasta. Testin toinen tarkoitus oli selvittää, löytyisikö maahanmuuttokriittisten keskuudesta kannatusta tämän tyyppisille ideoille silloin kun ei ole tiedossa, mikä niiden todellinen tausta on.

  Kokeilun tulos oli se, että puolueohjelman natsitaustaa ei tunnistettu, mutta ohjelma ei myöskään saanut kannatusta. Maahanmuuttokriittiset eivät siis näytä oleva alttiita natsityyppisten mielipiteiden kannattamiselle. Jostakin kansallismielisiltä keskustelusivuilta voisi ehkä joku myötämielinen löytyä, koska siellä kirjoittelevat ”tosimiehet”, mutta ei sekään ole varmaa. Sivuista ei ollut mainintaa siellä.

  Mitää oikeata ”Suomalaista vapauspuoluetta” ei siis ole ollut aikeissa perustaa.

  Minulla on pelko siitä, että tätä kokeilua ei välttämättä ymmäretä pelkästään neutraalina tekona vaan jotkut näkevät sen vihamielisenä juonena yrittää sotkea maahanmuuttokriittiset natseihin. Tästä ei kuitenkaan ollut kyse. Sivut esiteltiin aivan neutraalisti kysymällä, että syntyykö tällaisesta aiheesta keskustelua. Sivuista ei kerrottu mitään eikä väitetty niiden olevan jotain mitä ne eivät ole.

  Puolueen sivuillakaan ei väitetä, että kyseessä olisi oikea pulue. Siellä korostetaan sitä, että kyseessä on vasta idea, josta odotetaan keskustelua, ja että ideaa voidaan kehitellä. Ja itse asiassa sitä jo vähän kehiteltiinkin, kun sääntöjä jossakin maaliskuussa hieman modernisoitiin.

  Maahanmuttokriittisten keskuudessa on liikkeellä natsityyppisiä ajatuksia, vaikkakaan enemmistö ei niitä harrasta. Yksi kirjoittaja, jonka blogeissa natseille tyypilliset ajatukset näkyvät hyvin, löytyy mm. Uusi Viesti -nimisestä blogista ja jo lakkautetusta Thinker-to-Thinker blogista. Hitlerin Taisteluni -kirjan ensimmäisen osan luku ”Kansa ja Rotu” on ajatukseltaan sama kuin Uudessa Viestissä oleva Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Kumpikin kirjoitus korostaa biogisen ihmisryhmän (eli rodun) merkitystä ja varoittaa ryhmien sekoittumisen johtavan lahjakkaamman ryhmän taantumiseen.

  Yhteiskunta koostuu ihmisistä -artikkelin jatko-osissa ehdotettiin automaattia, joka pumppaisi roskaväkeä jonnekin Karibian saarille ja muualle kaukaisiin siirtomaihin. Myös kansalaisuuksien mitätöimistä eräiltä osin ja ihmisten karkottamista ehdotettiin. Tällaisia toimia nimitetään etnisiksi puhdistuksiksi.

  Tykkää

  • Usein uusien puolueiden perustajat tekisivät viisaasti, jos he ennen perustamisjulistuksia tarkistaisivat yhdistysrekisteristä, onko nimi ylipäänsä käytettävissä. Näin heiltä säästyisi turhaa vaivaa.

   Tykkää

  • Mukava kuulla, että hommafoorumin väestä vain harva sietää kansallissosialismia – vai välttelevätkö he vain sen liian eksplisiittistä esiintuomista julkisuusstrategisista syistä?

   Jos tuo oli vain testi, miksi sitten paperit on jätetty yhdistysrekisteriin?
   Olisit perustanut puolueen, jos olisit saanut kannattajia?
   Vai keräätkö jo nimiäkin?

   Ainakin Suomen konservatiivit näyttävät olevan vakavissaan.

   Tykkää

   • En ole tietoinen puolueen rekisteröinnistä. Kun ”Suomalainen Vapauspuolue” esiteltiin Hommafoorumilla, tällöin mainittiin, että idea ja puolueen nimi on vapaasti käytettävissä, jos jotain kiinnostaa. Ehkä näin sitten kävi. Minä olen ainoastaan tehnyt kyseiset sivut, enkä ole ollut perustamassa mitään oikeaa puoluetta. Ja todettakoon nyt vielä sekin, että en koskaan perustaisikaan puoluetta niillä opeilla, mitä ”Vapauspuolueen” ohjelmassa ehdotettiin. Ohjelma oli mukaelma alkuperäisen natsipuolueen ohjelmasta, enkä tietenkään kannattaisi ohjelmassa esitettyjä ”äärimmäisiä” rangaistuksia tai muitakaan ohjelman kohtia.

    Sitä paitsi jossakin on taidettu mainita, että uusi perustettu puolue on ”Suomen Vapauspuolue” eikä ”Suomalainen Vapauspuolue”. Mahdollisesti näillä asioilla ei ole siis mitään yhteistä. Joku on vain lukenut uutisen ”Suomen vapauspuolueesta” ja googlannut itsensä ”Suomalaisen vapauspuolueen” sivuille. Vapauspuolue ei ehkä sinänsä nimenä olisi hassumpi, koska onhan tämän nimisiä puolueita ollut, ja ne ovat menestyneetkin. En kuitenkaan usko minkään uuden populistisen puolueen mahdollisuuksiin Suomessa.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s