Markkinamonetarismi – ikuinen kasvu edessä?

Monet taloustieteilijät kuten Scott Sumner ja ainakin karkeasti Paul Krugman vaativat keskuspankkeja pitämään talouden pysyvästi 5 %:n nimellisen BKT-kasvun uralla. Rahapolitiikka olisi sääntöpohjaisen mekaanista ja uskottavaa ja silti sokkien tullen joustaisi inflaatio ja reaalipalkka eikä työttömyys. Ben Bernanke ilmoitti äsken Fedin harkitsevan askelta tähän suuntaan.

Hehkulamppu

Hehkulamppuhuijaus – tuotteiden suunniteltu vanheneminen?

”Laatudokumentti” väittää lamppukartellin lyhentävän tahallaan hehkulamppujen elinikää, jotta ihmiset joutuisivat ostamaan useammin uuden. Oikeasti pidempi-ikäisiäkin lamppuja saa, mutta fysiikan lakien vuoksi ne välttämättä kuluttavat epäekologisen paljon sähköä ja siksi on edullisempaa ostaa lyhytikäisempiä lamppuja. Suuri osa ”suunniteltua vanhenemista” on harhaista vasemmistolaista salaliittoteoriaa, ja kilpailun tehostuminen pakottaisi tuottajat ajamaan tehokkaammin kuluttajan etua.

Hyvinvointimme tulee kapitalismista, ei teollisesta vallankumouksesta

Rikkaammat sosialistiset maat Pohjois-Koreasta Venezuelaan ja Kuubaan ovat köyhtyneet, köyhemmät kapitalistiset maat Etelä-Koreasta Hongkongiin ja Chileen ovat rikastuneet suunnattomasti. Kapitalismi ja muu liberalismi ja valistus tuottivat teollisen vallankumouksen, mutta teollinen vallankumous ei siis yksin ole tehnyt maailmasta 50 kertaa rikkaampaa kuin 200 vuotta sitten.

Milton Friedman 2003: Euro hajoaa 10 vuodessa

Vuonna 2003 Ruotsi torjui eurojäsenyyden oikeistoliberaalien äänillä. Heidän ei-kampanjansa aikana Nobel-palkittu taloustieteilijä Milton Friedman varoitti, että euroalue hajoaa 10 vuodessa. Friedmanin mukaan euro tuotti Irlannin ja Espanjan kaltaisille maille liian matalan korkotason ja kuplia, Kreikan kaltaisille maille taas menojen, palkkojen ja lainojen kestämätöntä paisumista.

Finanssimarkkinoiden vapauttaminen lisää kasvua ja vakautta

Tutkimusten mukaan finanssimarkkinoiden liberalisointi vähentää talouden suhdanneheilahteluja ja lisää talouskasvua. Vapaat markkinat lieventävät tuotantosokkien vaikutuksia ja mahdollistavat tehokkaamman riskinjaon. Näin oli kaikissa oloissa, mutta vapauttamisen hyödyt olivat suurimpia kehittyneimmissä maissa. Nyt lisättävä pankkisääntely vähentää kilpailua ja pankkien määrää ja lisää suurpankkien voittoja ja valtaa.