Valtiot pakottavat syrjimään, markkinat rankaisevat syrjinnästä

Apartheid, kuuluisa USA:n raitiovaunujen rotuerottelu ja muu pahin rotusorto on ollut valtioiden laeilla pakottamaa, ja yritykset ovat vastustaneet niitä jopa rangaistusten uhalla. Markkinat rankaisevat automaattisesti yrityksiä, jotka syrjivät työntekijöitä (minkään muun kuin tuottavuuden perusteella), mutta poliitikkojen ja viranomaisten menestys ei samoin kärsi syrjinnästä vaan voi jopa edistyä – demokratiassa valta kun on enemmistöllä, mikä on usein johtanut syrjintään. Myös positiivinen syrjintä rikkoo väistämättä yksilöiden yhdenvertaisuutta ja auttaa vähemmistön hyväosaisia yleensä vähemmistön huono-osaisten kustannuksella sekä lisää muiden katkeruutta, sortoa ja väkivaltaa vähemmistöä kohtaan.

Sisäpiirityöläiset pyrkivät pitämään työttömät työttöminä

Ammattiliitoissa pitävät valtaa sisäpiirityöläiset, jotka haluavat nostaa alansa minimipalkkoja ja pätevyysvaatimuksia niin, että työttömät ja muut ulkopiirityöläiset eivät voisi tuoda kilpailua työmarkkinoille. Taantumassa osan jäädessä työttömiksi sisäpiiri pienenee, jolloin sen kannattaa hyvän ajan tullen nostaa palkat entistä korkeammalle, mikä estää työttömyyttä palaamasta taantumaa edeltäneelle tasolle. Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan Suomen korkea irtisanomissuoja pahentaa jakoa sisä- ja ulkopiiriläisiin.

Ammattiliitot vievät heikoimmilta työntekijöiltä, eivät kapitalisteilta

Maissa, joissa ammattiliitot eivät määrää työehtoja (USA, …), työvoiman osuus tuotantokustannuksista on korkeampi kuin muissa maissa (Suomi, Ruotsi, Ranska, …). Ammattiliittojen palkkavaatimukset ovat siis pois työttömiksi jääviltä ja toisten alojen työntekijöiltä, eivät kapitalisteilta. Virossa reaalipalkat ovat nousseet 15 vuodessa yli kolminkertaisiksi vapaan markkinatalouden eli kysynnän ja tarjonnan lain, ei ay-liikkeen vaikutuksesta.

Protektionismin tuulet

Maailmankirjat ovat sekaisin, kun Kiina on ajautunut syyttämään Yhdysvaltoja protektionismista. Huolimatta siitä, että Smoot-Hawley-tullilain katsotaan syventäneen 1930-luvun Suurta lamaa, Yhdysvaltain lainsäätäjät on täyttä vauhtia uusimassa kahdeksankymmentä vuotta sitten tehtyjä kohtalokkaita virheitä.